Παρακολούθηση
Huao Li
Huao Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pitt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transparency and explanation in deep reinforcement learning neural networks
R Iyer, Y Li, H Li, M Lewis, R Sundar, K Sycara
Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 144-150, 2018
1832018
Models of trust in human control of swarms with varied levels of autonomy
C Nam, P Walker, H Li, M Lewis, K Sycara
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 50 (3), 194-204, 2019
792019
Deep learning, transparency, and trust in human robot teamwork
M Lewis, H Li, K Sycara
Trust in human-robot interaction, 321-352, 2021
282021
Emergent discrete communication in semantic spaces
M Tucker, H Li, S Agrawal, D Hughes, K Sycara, M Lewis, JA Shah
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 10574-10586, 2021
262021
Perceptions of domestic robots' normative behavior across cultures
H Li, S Milani, V Krishnamoorthy, M Lewis, K Sycara
Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 345-351, 2019
232019
Theory of Mind for Multi-Agent Collaboration via Large Language Models
H Li, YQ Chong, S Stepputtis, J Campbell, D Hughes, M Lewis, K Sycara
The 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 180–192, 2023
222023
Trust of humans in supervisory control of swarm robots with varied levels of autonomy
C Nam, H Li, S Li, M Lewis, K Sycara
2018 ieee international conference on systems, man, and cybernetics (smc …, 2018
222018
Individualized mutual adaptation in human-agent teams
H Li, T Ni, S Agrawal, F Jia, S Raja, Y Gui, D Hughes, M Lewis, K Sycara
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 51 (6), 706-714, 2021
152021
Predicting human strategies in simulated search and rescue task
V Jain, R Jena, H Li, T Gupta, D Hughes, M Lewis, K Sycara
arXiv preprint arXiv:2011.07656, 2020
132020
Interpretable learned emergent communication for human-agent teams
S Karten, M Tucker, H Li, S Kailas, M Lewis, K Sycara
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2023
92023
Human theory of mind inference in search and rescue tasks
H Li, K Zheng, M Lewis, D Hughes, K Sycara
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 65 (1 …, 2021
72021
Theory of mind modeling in search and rescue teams
H Li, I Oguntola, D Hughes, M Lewis, K Sycara
2022 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive …, 2022
62022
Hiding Leader’s identity in leader-follower navigation through multi-agent reinforcement learning
A Deka, W Luo, H Li, M Lewis, K Sycara
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
62021
Human vs. deep neural network performance at a leader identification task
A Deka, K Sycara, P Walker, H Li, M Lewis
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 65 (1 …, 2021
62021
Adaptation in human-autonomy teamwork
K Sycara, D Hughes, H Li, M Lewis, N Lauharatanahirun
2020 IEEE International Conference on Human-Machine Systems (ICHMS), 1-4, 2020
52020
Sequential theory of mind modeling in team search and rescue tasks
H Li, L Le, M Chis, K Zheng, D Hughes, M Lewis, K Sycara
Aaai fall symposium, 158-172, 2021
42021
Team synchronization and individual contributions in coop-space fortress
H Li, T Ni, S Agrawal, D Hughes, K Sycara
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 64 (1 …, 2020
42020
Explanation of reinforcement learning model in dynamic multi-agent system
X Wang, H Li, H Zhang, M Lewis, K Sycara
arXiv preprint arXiv:2008.01508, 2020
42020
A computational model of human trust in supervisory control of robotic swarms
H Li
University of Pittsburgh, 2020
42020
On the role of emergent communication for social learning in multi-agent reinforcement learning
S Karten, S Kailas, H Li, K Sycara
arXiv preprint arXiv:2302.14276, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20