Παρακολούθηση
Monica Lestari Paramita
Monica Lestari Paramita
Research Associate at University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do user preferences and evaluation measures line up?
M Sanderson, ML Paramita, P Clough, E Kanoulas
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1652010
Diversity in photo retrieval: overview of the ImageCLEFPhoto task 2009
ML Paramita, M Sanderson, P Clough
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 45-59, 2009
1082009
Extracting bilingual terminologies from comparable corpora
A Aker, ML Paramita, R Gaizauskas
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
642013
Multiple approaches to analysing query diversity
P Clough, M Sanderson, M Abouammoh, S Navarro, M Paramita
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
562009
Collecting and Using Comparable Corpora for Statistical Machine Translation
I Skadiņa, A Aker, N Mastropavlos, F Su, D Tufis, M Verlic, A Vasiļjevs, ...
Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and …, 2012
402012
A graph-based approach to topic clustering for online comments to news
A Aker, E Kurtic, AR Balamurali, M Paramita, E Barker, M Hepple, ...
European Conference on Information Retrieval, 15-29, 2016
362016
Europeana: What users search for and why
P Clough, T Hill, ML Paramita, P Goodale
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 207-219, 2017
272017
Bilingual dictionaries for all EU languages
A Aker, ML Paramita, M Pinnis, R Gaizauskas
LREC 2014 Proceedings, 2839-2845, 2014
272014
Automatic label generation for news comment clusters
A Aker, M Paramita, E Kurtic, A Funk, E Barker, M Hepple, R Gaizauskas
Proceedings of the 9th International Natural Language Generation Conference …, 2016
262016
The SENSEI annotated corpus: Human summaries of reader comment conversations in on-line news
E Barker, ML Paramita, A Aker, E Kurtić, M Hepple, R Gaizauskas
Proceedings of the 17th annual meeting of the special interest group on …, 2016
232016
Motivations, understandings, and experiences of open‐access mega‐journal authors: Results of a large‐scale survey
S Wakeling, C Creaser, S Pinfield, J Fry, V Spezi, P Willett, M Paramita
Journal of the Association for Information Science and Technology 70 (7 …, 2019
192019
Generic and spatial approaches to image search results diversification
ML Paramita, J Tang, M Sanderson
European Conference on Information Retrieval, 603-610, 2009
182009
A comparison of approaches for measuring cross-lingual similarity of wikipedia articles
A Barrón-Cedeno, ML Paramita, P Clough, P Rosso
European Conference on Information Retrieval, 424-429, 2014
172014
Developing a test collection to support diversity analysis
ML Paramita, M Sanderson, P Clough
Proc. of Redundancy, Diversity, and IDR workshop-SIGIR 9, 39-45, 2009
162009
What’s the issue here?: Task-based evaluation of reader comment summarization systems
E Barker, ML Paramita, A Funk, E Kurtić, A Aker, J Foster, M Hepple, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
152016
Correlation between Similarity Measures for Inter-Language Linked Wikipedia Articles.
ML Paramita, PD Clough, A Aker, RJ Gaizauskas
LREC 12, 790-797, 2012
152012
Methods for Collection and Evaluation of Comparable Documents
ML Paramita, D Guthrie, E Kanoulas, R Gaizauskas, P Clough, ...
Building and Using Comparable Corpora, 93-112, 2013
142013
Identifying location in Indonesian documents for geographic information retrieval
M Adriani, ML Paramita
Proceedings of the 4th ACM workshop on Geographical information retrieval, 19-24, 2007
102007
Bootstrapping Term Extractors for Multiple Languages.
A Aker, ML Paramita, E Barker, RJ Gaizauskas
LREC, 483-489, 2014
92014
Do you see what I see? Images of the COVID-19 pandemic through the lens of Google
ML Paramita, K Orphanou, E Christoforou, J Otterbacher, F Hopfgartner
Information Processing & Management, 102654, 2021
82021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20