Παρακολούθηση
Minming  LI
Minming LI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gapps.cityu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rendezvous design algorithms for wireless sensor networks with a mobile base station
G Xing, T Wang, W Jia, M Li
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2008
3952008
Efficient rendezvous algorithms for mobility-enabled wireless sensor networks
G Xing, M Li, T Wang, W Jia, J Huang
IEEE Transactions on Mobile Computing 11 (1), 47-60, 2011
1322011
An efficient algorithm for computing optimal discrete voltage schedules
M Li, FF Yao
SIAM Journal on Computing 35 (3), 658-671, 2005
1282005
TSP: Thermal safe power: Efficient power budgeting for many-core systems in dark silicon
S Pagani, H Khdr, W Munawar, JJ Chen, M Shafique, M Li, J Henkel
Proceedings of the 2014 International Conference on Hardware/Software …, 2014
1252014
An efficient adaptive transfer neural network for social-aware recommendation
C Chen, M Zhang, C Wang, W Ma, M Li, Y Liu, S Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
942019
Energy-traffic tradeoff cooperative offloading for mobile cloud computing
J Song, Y Cui, M Li, J Qiu, R Buyya
2014 IEEE 22nd International Symposium of Quality of Service (IWQoS), 284-289, 2014
852014
Discrete and continuous min-energy schedules for variable voltage processors
M Li, AC Yao, FF Yao
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (11), 3983-3987, 2006
852006
Power-aware variable partitioning for DSPs with hybrid PRAM and DRAM main memory
T Liu, Y Zhao, CJ Xue, M Li
Proceedings of the 48th Design Automation Conference, 405-410, 2011
772011
Software defined cooperative offloading for mobile cloudlets
Y Cui, J Song, K Ren, M Li, Z Li, Q Ren, Y Zhang
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (3), 1746-1760, 2017
732017
Thermal safe power (TSP): Efficient power budgeting for heterogeneous manycore systems in dark silicon
S Pagani, H Khdr, JJ Chen, M Shafique, M Li, J Henkel
IEEE Transactions on Computers 66 (1), 147-162, 2016
692016
Online resource scheduling under concave pricing for cloud computing
R Zhang, K Wu, M Li, J Wang
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 27 (4), 1131-1145, 2015
662015
Minimizing WCET for real-time embedded systems via static instruction cache locking
T Liu, M Li, CJ Xue
2009 15th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium …, 2009
662009
Performance-aware energy optimization on mobile devices in cellular network
Y Cui, S Xiao, X Wang, Z Lai, Z Yang, M Li, H Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing 16 (4), 1073-1089, 2016
602016
Exploiting statistical mobility models for efficient Wi-Fi deployment
T Wang, W Jia, G Xing, M Li
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (1), 360-373, 2012
592012
Facility location games with dual preference
S Zou, M Li
Proceedings of the 2015 international conference on autonomous agents and …, 2015
572015
Tighter approximation bounds for minimum CDS in wireless ad hoc networks
M Li, PJ Wan, F Yao
Algorithms and Computation: 20th International Symposium, ISAAC 2009 …, 2009
552009
Min-energy voltage allocation for tree-structured tasks
M Li, BJ Liu, FF Yao
Journal of Combinatorial Optimization 11 (3), 305-319, 2006
552006
Data centers as software defined networks: Traffic redundancy elimination with wireless cards at routers
Y Cui, S Xiao, C Liao, I Stojmenovic, M Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (12), 2658-2672, 2013
482013
Facility location with double-peaked preferences
A Filos-Ratsikas, M Li, J Zhang, Q Zhang
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 31, 1209-1235, 2017
462017
Task assignment with cache partitioning and locking for wcet minimization on mpsoc
T Liu, Y Zhao, M Li, CJ Xue
2010 39th International Conference on Parallel Processing, 573-582, 2010
412010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20