Παρακολούθηση
Marco Schaerf
Marco Schaerf
Professor of Computer Science, Sapienza University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Describing and reasoning on web services using process algebra
G Salaun, L Bordeaux, M Schaerf
Proceedings. IEEE International Conference on Web Services, 2004., 43-50, 2004
4672004
An algorithm to evaluate quantified Boolean formulae
M Cadoli, A Giovanardi, M Schaerf
AAAI/IAAI 98, 262-267, 1998
289*1998
Tractable reasoning via approximation
M Schaerf, M Cadoli
Artificial Intelligence 74 (2), 249-310, 1995
2491995
Arbitration (or how to merge knowledge bases)
P Liberatore, M Schaerf
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 10 (1), 76-90, 1998
2321998
A survey of complexity results for non-monotonic logics
M Cadoli, M Schaerf
The Journal of Logic Programming 17 (2-4), 127-160, 1993
1931993
An algorithm to evaluate quantified boolean formulae and its experimental evaluation
M Cadoli, M Schaerf, A Giovanardi, M Giovanardi
Journal of Automated Reasoning 28 (2), 101-142, 2002
1812002
Is intractability of nonmonotonic reasoning a real drawback?
M Cadoli, FM Donini, M Schaerf
Artificial intelligence 88 (1-2), 215-251, 1996
971996
Preprocessing of intractable problems
M Cadoli, FM Donini, P Liberatore, M Schaerf
Information and Computation 176 (2), 89-120, 2002
852002
Preprocessing of intractable problems
M Cadoli, FM Donini, P Liberatore, M Schaerf
Information and Computation 176 (2), 89-120, 2002
852002
Towards intelligent decision support systems for emergency managers: the IDA approach
AM Gadomski, S Bologna, GD Costanzo, A Perini, M Schaerf
International Journal of Risk Assessment and Management 2 (3-4), 224-242, 2001
732001
On the complexity of entailment in propositional multivalued logics
M Cadoli, M Schaerf
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 18 (1), 29-50, 1996
721996
Arbitration: A Commutative Operator for Belief Revision.
P Liberatore, M Schaerf
WOCFAI, 217-228, 1995
641995
BReLS: A system for the integration of knowledge bases
P Liberatore, M Schaerf
KR, 145-152, 2000
572000
Space efficiency of propositional knowledge representation formalisms
M Cadoli, FM Donini, P Liberatore, M Schaerf
Journal of Artificial Intelligence Research 13, 1-31, 2000
552000
Experimental analysis of the computational cost of evaluating quantified boolean formulae
M Cadoli, A Giovanardi, M Schaerf
Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence, 207-218, 1997
491997
The complexity of model checking for belief revision and update
P Liberatore, M Schaerf
AAAI/IAAI, Vol. 1, 556-561, 1996
471996
The size of a revised knowledge base
M Cadoli, FM Donini, P Liberatore, M Schaerf
Artificial Intelligence 115 (1), 25-64, 1999
441999
On compact representations of propositional circumscription
M Cadoli, FM Donini, M Schaerf, R Silvestri
Theoretical Computer Science 182 (1-2), 183-202, 1997
441997
Approximate inference in default logic and circumscription
M Cadoli, M Schaerf
Fundamenta Informaticae 23 (1), 123-143, 1995
441995
Belief revision and update: Complexity of model checking
P Liberatore, M Schaerf
Journal of Computer and System Sciences 62 (1), 43-72, 2001
382001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20