Παρακολούθηση
Akrivi Vlachou
Akrivi Vlachou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Angle-based space partitioning for efficient parallel skyline computation
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
2122008
Reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Nørvåg
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 365-376, 2010
1962010
SKYPEER: Efficient subspace skyline computation over distributed data
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, M Vazirgiannis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 416-425, 2006
1862006
A survey of skyline processing in highly distributed environments
K Hose, A Vlachou
The VLDB Journal 21, 359-384, 2012
1732012
On efficient top-k query processing in highly distributed environments
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
1122008
Monochromatic and bichromatic reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Norvag
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (8), 1215-1229, 2011
972011
Efficient processing of top-k spatial preference queries
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (2), 93-104, 2010
972010
Branch-and-bound algorithm for reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
892013
Identifying the most influential data objects with reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 364-372, 2010
782010
Peer-to-peer similarity search in metric spaces
C Doulkeridis, A Vlachou, Y Kotidis, M Vazirgiannis
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
762007
Ranking the sky: Discovering the importance of skyline points through subspace dominance relationships
A Vlachou, M Vazirgiannis
Data & Knowledge Engineering 69 (9), 943-964, 2010
672010
Constrained subspace skyline computation
E Dellis, A Vlachou, I Vladimirskiy, B Seeger, Y Theodoridis
Proceedings of the 15th ACM international conference on information and …, 2006
572006
AGiDS: A grid-based strategy for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Data Management in Grid and Peer-to-Peer Systems: Second International …, 2009
532009
Skyline query processing over joins
A Vlachou, C Doulkeridis, N Polyzotis
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
472011
Stream processing languages in the big data era
M Hirzel, G Baudart, A Bonifati, E Della Valle, S Sakr, A Akrivi Vlachou
ACM Sigmod Record 47 (2), 29-40, 2018
452018
Monitoring reverse top-k queries over mobile devices
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 10th ACM International Workshop on Data Engineering for …, 2011
432011
Efficient execution plans for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
432011
Distributed top-k query processing by exploiting skyline summaries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Distributed and Parallel Databases 30, 239-271, 2012
352012
Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting: Recent Progress and Research Challenges.
GA Vouros, A Vlachou, GM Santipantakis, C Doulkeridis, N Pelekis, ...
EDBT, 612-623, 2018
322018
On Processing Top-k Spatio-Textual Preference Queries.
G Tsatsanifos, A Vlachou
EDBT, 433-444, 2015
312015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20