Παρακολούθηση
Akrivi Vlachou
Akrivi Vlachou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Angle-based space partitioning for efficient parallel skyline computation
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
2102008
Skypeer: Efficient subspace skyline computation over distributed data
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, M Vazirgiannis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 416-425, 2007
1892007
Reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Nørvåg
Data Engineering (ICDE), 2010 IEEE 26th International Conference on, 365-376, 2010
1852010
A survey of skyline processing in highly distributed environments
K Hose, A Vlachou
The VLDB Journal—The International Journal on Very Large Data Bases 21 (3 …, 2012
1642012
On efficient top-k query processing in highly distributed environments
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
1102008
Efficient processing of top-k spatial preference queries
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (2), 93-104, 2010
912010
Efficient processing of top-k spatial preference queries
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (2), 93-104, 2010
912010
Monochromatic and bichromatic reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Norvag
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (8), 1215-1229, 2011
882011
Branch-and-bound algorithm for reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
802013
Peer-to-peer similarity search in metric spaces
C Doulkeridis, A Vlachou, Y Kotidis, M Vazirgiannis
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
742007
Identifying the most influential data objects with reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 364-372, 2010
712010
Ranking the sky: Discovering the importance of skyline points through subspace dominance relationships
A Vlachou, M Vazirgiannis
Data & Knowledge Engineering 69 (9), 943-964, 2010
632010
Constrained subspace skyline computation
E Dellis, A Vlachou, I Vladimirskiy, B Seeger, Y Theodoridis
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
562006
AGiDS: A grid-based strategy for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
International Conference on Data Management in Grid and P2P Systems, 12-23, 2009
542009
Skyline query processing over joins
A Vlachou, C Doulkeridis, N Polyzotis
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
472011
Monitoring reverse top-k queries over mobile devices
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 10th ACM International Workshop on Data Engineering for …, 2011
412011
Efficient execution plans for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
402011
Efficient routing of subspace skyline queries over highly distributed data
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, M Vazirgiannis
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 22 (12), 1694-1708, 2010
332010
Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting: Recent Progress and Research Challenges.
GA Vouros, A Vlachou, GM Santipantakis, C Doulkeridis, N Pelekis, ...
EDBT, 612-623, 2018
312018
Distributed top-k query processing by exploiting skyline summaries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Distributed and Parallel Databases 30 (3-4), 239-271, 2012
312012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20