Xypolopoulos Christos
Xypolopoulos Christos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An optimization approach for sub-event detection and summarization in twitter
P Meladianos, C Xypolopoulos, G Nikolentzos, M Vazirgiannis
European Conference on Information Retrieval, 481-493, 2018
242018
Word embeddings from large-scale greek web content
S Outsios, K Skianis, P Meladianos, C Xypolopoulos, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:1810.06694, 2018
82018
Performance in the Courtroom: Automated Processing and Visualization of Appeal Court Decisions in France
P Boniol, G Panagopoulos, C Xypolopoulos, RE Hamdani, DR Amariles, ...
arXiv preprint arXiv:2006.06251, 2020
52020
Scientometrics for Success and Influence in the Microsoft Academic Graph
G Panagopoulos, C Xypolopoulos, K Skianis, C Giatsidis, J Tang, ...
International Conference on Complex Networks and Their Applications, 1007-1017, 2019
22019
How COVID-19 Is Changing Our Language: Detecting Semantic Shift in Twitter Word Embeddings
Y Guo, C Xypolopoulos, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:2102.07836, 2021
12021
Unsupervised Word Polysemy Quantification with Multiresolution Grids of Contextual Embeddings
C Xypolopoulos, AJP Tixier, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:2003.10224, 2020
12020
BERTweetFR: Domain Adaptation of Pre-Trained Language Models for French Tweets
Y Guo, V Rennard, C Xypolopoulos, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:2109.10234, 2021
2021
Evaluation Of Word Embeddings From Large-Scale French Web Content
H Abdine, C Xypolopoulos, MK Eddine, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:2105.01990, 2021
2021
Performance in the Courtroom: Automated Processing and Visualization of Appeal Court Decisions in France
M VAZIRGIANNIS, P BONIOL, G PANAGOPOULOS, C XYPOLOPOULOS, ...
Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca 15 (2), 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9