Παρακολούθηση
Giorgos Borboudakis
Giorgos Borboudakis
JADBio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jadbio.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemically intuited, large-scale screening of MOFs by machine learning techniques
G Borboudakis, T Stergiannakos, M Frysali, E Klontzas, I Tsamardinos, ...
Nature Partner Journals Computational Materials 3 (1), 40, 2017
1322017
Bootstrapping the out-of-sample predictions for efficient and accurate cross-validation
I Tsamardinos, E Greasidou, G Borboudakis
Machine Learning 107 (12), 1895–1922, 2018
1282018
Forward-Backward Selection with Early Dropping
G Borboudakis, I Tsamardinos
Journal of Machine Learning Research 20 (8), 1-39, 2019
832019
Permutation testing improves Bayesian network learning
I Tsamardinos, G Borboudakis
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of …, 2010
622010
A greedy feature selection algorithm for Big Data of high dimensionality
I Tsamardinos, G Borboudakis, P Katsogridakis, P Pratikakis, ...
Machine learning 108 (2), 149-202, 2018
602018
Rfast: A collection of efficient and extremely fast R functions
M Papadakis, M Tsagris, M Dimitriadis, S Fafalios, I Tsamardinos, ...
R package version 2 (1), 2020
44*2020
Incorporating causal prior knowledge as path-constraints in Bayesian networks and maximal ancestral graphs
G Borboudakis, I Tsamardinos
29th International Conference on Machine Learning (ICML 2012), 2012
372012
Constraint-based Causal Discovery with Mixed Data
M Tsagris, G Borboudakis, V Lagani, I Tsamardinos
International Journal of Data Science and Analytics, 2018
352018
Just add data: Automated predictive modeling and biosignature discovery
I Tsamardinos, P Charonyktakis, K Lakiotaki, G Borboudakis, ...
BioRxiv, 2020.05. 04.075747, 2020
312020
Towards Robust and Versatile Causal Discovery for Business Applications.
G Borboudakis, I Tsamardinos
22nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2016 …, 2016
222016
Marginal Causal Consistency in Constraint-based Causal Learning.
A Roumpelaki, G Borboudakis, S Triantafillou, I Tsamardinos
Causation: Foundation to Application Workshop (UAI 2016), 39-47, 2016
13*2016
Addressing the data-association problem for multiple sound source localization using doa estimates
A Alexandridis, G Borboudakis, A Mouchtaris
23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2015), 1551-1555, 2015
132015
A constraint-based approach to incorporate prior knowledge in causal models.
G Borboudakis, S Triantafilou, V Lagani, I Tsamardinos
19th European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN 2011), 2011
122011
Scoring and Searching over Bayesian Networks with Causal and Associative Priors
G Borboudakis, I Tsamardinos
29th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI 2013), 2013
112013
A data driven approach reveals disease similarity on a molecular level
K Lakiotaki, G Georgakopoulos, E Castanas, OD Røe, G Borboudakis, ...
Nature Partner Journals Systems Biology and Applications 5 (1), 1-10, 2019
102019
Just Add Data: automated predictive modeling for knowledge discovery and feature selection
I Tsamardinos, P Charonyktakis, G Papoutsoglou, G Borboudakis, ...
Nature Partner Journals Precision Oncology 6 (1), 1-17, 2022
82022
Bayesian Network Learning with Discrete Case-Control Data.
G Borboudakis, I Tsamardinos
31st Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI 2015), 151-160, 2015
72015
Extending greedy feature selection algorithms to multiple solutions
G Borboudakis, I Tsamardinos
Data Mining and Knowledge Discovery 35 (4), 1393-1434, 2021
62021
Tools and Algorithms for Causally Interpreting Directed Edges in Maximal Ancestral Graphs
G Borboudakis, S Triantafillou, I Tsamardinos
The Sixth European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM 2012), 2012
62012
Chemosensitivity Prediction of Tumours Based on Expression, miRNA, and Proteomics Data
I Tsamardinos, G Borboudakis, EG Christodoulou, OD Røe
International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT …, 2012
12012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20