Παρακολούθηση
Omar Skali Lami
Omar Skali Lami
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of Individual and Ensemble Probabilistic Forecasts of COVID-19 Mortality in the United States
EY Cramer, EL Ray, VK Lopez, J Bracher, A Brennen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (15), e2113561119, 2022
280*2022
Ensemble Forecasts of Coronavirus Disease 2019 in the US
EL Ray, N Wattanachit, J Niemi, AH Kanji, K House, EY Cramer, J Bracher, ...
MedRXiv, 2020
2102020
From Predictions to Prescriptions: A Data-driven Response to COVID-19
D Bertsimas, L Boussioux, R Cory-Wright, A Delarue, V Digalakis, ...
Health care management science 24 (2), 253-272, 2021
111*2021
Forecasting COVID-19 and Analyzing the Effect of Government Interventions
ML Li, HT Bouardi, O Skali Lami, TA Trikalinos, N Trichakis, D Bertsimas
Operations Research, 2022
108*2022
The United States COVID-19 Forecast Hub Dataset
EY Cramer, Y Huang, Y Wang, EL Ray, M Cornell, J Bracher, A Brennen, ...
medRxiv, 2021
922021
Optimizing Vaccine Allocation to Combat the COVID-19 Pandemic
D Bertsimas, J Ivanhoe, A Jacquillat, M Li, A Previero, O Skali Lami, ...
medRxiv, 2020
572020
COVID‐19: A Multiwave SIR‐based Model for Learning Waves
G Perakis, D Singhvi, O Skali Lami, L Thayaparan
Production and Operations Management, 2022
40*2022
The Role of Optimization in Some Recent Advances in Data-driven Decision-making
L Baardman, R Cristian, G Perakis, D Singhvi, O Skali Lami, ...
Mathematical Programming, 1-35, 2022
132022
COVID-19: Prediction, Prevalence, and the Operations of Vaccine Allocation
A Bennouna, J Joseph, D Nze-Ndong, G Perakis, D Singhvi, OS Lami, ...
Manufacturing & Service Operations Management, 2022
122022
Slowly Varying Regression under Sparsity
D Bertsimas, V Digalakis Jr, ML Li, OS Lami
Operations Research, 2024
102024
Learning the Minimal Representation of a Dynamic System from Transition Data
MA Bennouna, D Pachamanova, G Perakis, O Skali Lami
Available at SSRN 3785547, 2021
92021
COVIDAnalytics
D Bertsimas, L Boussioux, R Wright, A Delarue, D Kitane, G Lukin, M Li, ...
MIT Operations Research Center. Retrieved May 19, 2020, 2020
62020
Ancillary Services in Targeted Advertising: From Prediction to Prescription
A Borenstein, A Mangal, G Perakis, S Poninghaus, D Singhvi, ...
Manufacturing & Service Operations Management 25 (4), 1285-1303, 2023
5*2023
The Power of Analytics in Epidemiology for COVID-19
MA Bennouna, DAN Ndong, G Perakis, D Singhvi, O Skali Lami, ...
INFORMS International Conference on Service Science, 254-268, 2021
32021
Holistic Prescriptive Analytics for Continuous and Constrained Optimization Problems
D Bertsimas, O Skali Lami
22021
A Granular View of Emergency Department Length of Stay: Improving Predictive Power and Extracting Real-Time, Actionable Insights
MM Canellas, KA Kotkowski, DA Pachamanova, G Perakis, MA Reznek, ...
Annals of Emergency Medicine, 2024
1*2024
Extended Sampled Tree Ensembles for Classification and Regression
G Perakis, D Singhvi, O Skali Lami
Available at SSRN 3505431, 2019
12019
Granular Approach to Optimal and Fair Patient Placement in Hospital Emergency Departments
MM Canellas, DA Pachamanova, G Perakis, OS Lami, A Tsiourvas
Production and Operations Management, 10591478241240390, 2024
2024
Disparities in Emergency Department Wait Times for Female, Transgender Female, Black and Non-English-Speaking Patients
M Canellas, G Perakis, D Pachamanova, OS Lami, A Tsiourvas
Annals of Emergency Medicine 80 (4), S39, 2022
2022
Predictive and Prescriptive Analytics in Operations Management
O Skali Lami
Massachusetts Institute of Technology, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20