Παρακολούθηση
Davide Bonifazi
Davide Bonifazi
Institute of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Functionalized carbon nanotubes are non-cytotoxic and preserve the functionality of primary immune cells
H Dumortier, S Lacotte, G Pastorin, R Marega, W Wu, D Bonifazi, ...
Nano letters 6 (7), 1522-1528, 2006
8602006
Organic functionalisation and characterisation of single-walled carbon nanotubes
P Singh, S Campidelli, S Giordani, D Bonifazi, A Bianco, M Prato
Chemical Society Reviews 38 (8), 2214-2230, 2009
6432009
Supramolecular [60] fullerene chemistry on surfaces
D Bonifazi, O Enger, F Diederich
Chemical Society Reviews 36 (2), 390-414, 2007
3132007
Supramolecular chemistry at interfaces: molecular recognition on nanopatterned porous surfaces
D Bonifazi, S Mohnani, A Llanes‐Pallas
Chemistry–A European Journal 15 (29), 7004-7025, 2009
2892009
CNT− CdTe versatile donor− acceptor nanohybrids
DM Guldi, GMA Rahman, V Sgobba, NA Kotov, D Bonifazi, M Prato
Journal of the American Chemical Society 128 (7), 2315-2323, 2006
2492006
Hierarchised luminescent organic architectures: design, synthesis, self-assembly, self-organisation and functions
L Maggini, D Bonifazi
Chemical Society Reviews 41 (1), 211-241, 2012
2432012
A Two‐Dimensional Porphyrin‐Based Porous Network Featuring Communicating Cavities for the Templated Complexation of Fullerenes
H Spillmann, A Kiebele, M Stöhr, TA Jung, D Bonifazi, F Cheng, ...
Advanced materials 18 (3), 275-279, 2006
2232006
Supramolecular patterned surfaces driven by cooperative assembly of C60 and porphyrins on metal substrates
D Bonifazi, H Spillmann, A Kiebele, M De Wild, P Seiler, F Cheng, ...
Angewandte Chemie 116 (36), 4863-4867, 2004
2072004
Supramolecular architectures of porphyrins on surfaces: The structural evolution from 1D to 2D to 3D to devices
S Mohnani, D Bonifazi
Coordination chemistry reviews 254 (19-20), 2342-2362, 2010
1982010
Chalcogen-bond driven molecular recognition at work
N Biot, D Bonifazi
Coordination Chemistry Reviews 413, 213243, 2020
1892020
Self-assembly of flexible one-dimensional coordination polymers on metal surfaces
D Heim, D Ecija, K Seufert, W Auwarter, C Aurisicchio, C Fabbro, ...
Journal of the American Chemical Society 132 (19), 6783-6790, 2010
1672010
Tailoring bicomponent supramolecular nanoporous networks: phase segregation, polymorphism, and glasses at the solid− liquid interface
CA Palma, J Bjork, M Bonini, MS Dyer, A Llanes-Pallas, D Bonifazi, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (36), 13062-13071, 2009
1592009
Exceptional redox and photophysical properties of a triply fused diporphyrin-C60 conjugate: Novel scaffolds for multicharge storage in molecular scale electronics
D Bonifazi, M Scholl, F Song, L Echegoyen, G Accorsi, N Armaroli, ...
Angewandte Chemie. International edition 42 (40), 4966-4970, 2003
1462003
A supramolecular multiposition rotary device
N Wintjes, D Bonifazi, F Cheng, A Kiebele, M Stöhr, T Jung, H Spillmann, ...
Angew. Chem. Int. Ed 46, 4089-4092, 2007
1452007
Supramolecular nanostructuring of silver surfaces via self‐assembly of [60] fullerene and porphyrin modules
D Bonifazi, A Kiebele, M Stöhr, F Cheng, T Jung, F Diederich, ...
Advanced functional materials 17 (7), 1051-1062, 2007
1352007
Engineering of supramolecular H-bonded nanopolygons via self-assembly of programmed molecular modules
A Llanes-Pallas, CA Palma, L Piot, A Belbakra, A Listorti, M Prato, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (2), 509-520, 2009
1232009
Surface-assisted assembly of discrete porphyrin-based cyclic supramolecules
D Heim, K Seufert, W Auwärter, C Aurisicchio, C Fabbro, D Bonifazi, ...
Nano letters 10 (1), 122-128, 2010
1132010
Supramolecular Wiring of Benzo‐1, 3‐chalcogenazoles through Programmed Chalcogen Bonding Interactions
A Kremer, A Fermi, N Biot, J Wouters, D Bonifazi
Chemistry–A European Journal 22 (16), 5665-5675, 2016
1112016
Microscopic and spectroscopic characterization of paintbrush-like single-walled carbon nanotubes
D Bonifazi, C Nacci, R Marega, S Campidelli, G Ceballos, S Modesti, ...
Nano letters 6 (7), 1408-1414, 2006
1082006
Antibody‐functionalized nanoparticles for imaging cancer: influence of conjugation to gold nanoparticles on the biodistribution of 89Zr‐labeled cetuximab in mice
L Karmani, D Labar, V Valembois, V Bouchat, PG Nagaswaran, A Bol, ...
Contrast media & molecular imaging 8 (5), 402-408, 2013
1072013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20