Παρακολούθηση
Francesco Maria Donini
Francesco Maria Donini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unitus.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reasoning in description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Principles of knowledge representation 1, 191-236, 1996
5691996
The complexity of concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
Information and Computation 134 (1), 1-58, 1997
5351997
AL-log: Integrating datalog and description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of Intelligent Information Systems 10 (3), 227-252, 1998
3991998
Decidable reasoning in terminological knowledge representation systems
M Buchheit, FM Donini, A Schaerf
Journal of artificial intelligence research 1, 109-138, 1993
3911993
A survey on knowledge compilation
M Cadoli, FM Donini
AI Communications 10 (3-4), 137-150, 1997
2971997
Description logics of minimal knowledge and negation as failure
FM Donini, D Nardi, R Rosati
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 3 (2), 177-225, 2002
2932002
A system for principled matchmaking in an electronic marketplace
TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, M Mongiello
International Journal of Electronic Commerce 8 (4), 9-37, 2004
2552004
EXPTIME tableaux for ALC
FM Donini, F Massacci
Artificial Intelligence 124 (1), 87-138, 2000
2032000
An epistemic operator for description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt, A Schaerf
Artificial Intelligence 100 (1-2), 225-274, 1998
1921998
Tractable Concept Languages.
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
IJCAI 91, 458-463, 1991
1891991
Deduction in concept languages: From subsumption to instance checking
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of logic and computation 4 (4), 423-452, 1994
1801994
Concept abduction and contraction for semantic-based discovery of matches and negotiation spaces in an e-marketplace
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Electronic Commerce Research and Applications 4 (4), 345-361, 2005
1702005
The complexity of existential quantification in concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, B Hollunder, W Nutt, AM Spaccamela
Artificial Intelligence 53 (2-3), 309-327, 1992
1661992
Semantic matchmaking as non-monotonic reasoning: A description logic approach
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Journal of Artificial Intelligence Research 29, 269-307, 2007
1542007
Adding Epistemic Operators to Concept Languages.
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf, W Nutt
KR 92, 342-353, 1992
1401992
A formal approach to ontology-based semantic match of skills descriptions.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, M Mottola
J. Univers. Comput. Sci. 9 (12), 1437-1454, 2003
1342003
Complexity of reasoning
FM Donini
The description logic handbook: theory, implementation, and applications, 96-136, 2003
1322003
Abductive matchmaking using description logics
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
IJCAI 3, 337-342, 2003
1122003
A description logic based approach for matching user profiles
A Cali, D Calvanese, S Colucci, T Di Noia, FM Donini
CEUR Workshop Proceedings, 2004
99*2004
Is intractability of nonmonotonic reasoning a real drawback?
M Cadoli, FM Donini, M Schaerf
Artificial intelligence 88 (1-2), 215-251, 1996
961996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20