Παρακολούθηση
Aristotelis Koskinas
Aristotelis Koskinas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aecom.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Insights into the Oroville dam 2017 spillway incident
A Koskinas, A Tegos, P Tsira, P Dimitriadis, T Iliopoulou, P Papanicolaou, ...
Geosciences 9 (1), 37, 2019
412019
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
K Mavroyeoryos, I Engonopoulos, H Tyralis, P Dimitriadis, ...
Energy Procedia 125, 435-442, 2017
142017
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
A Koskinas, E Zacharopoulou, G Pouliasis, I Engonopoulos, ...
European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research …, 2017
42017
Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence
A Koskinas, E Zaharopoulou, G Pouliasis, I Deligiannis, P Dimitriadis, ...
Earth 3 (3), 1027-1041, 2022
32022
StEMORS: A Stochastic Eco-Hydrological Model for Optimal Reservoir Sizing
A Koskinas, P Tsira, A Tegos
Preprints, 2019
22019
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
12017
Stochastics and ecohydrology: a study in optimal reservoir design
A Koskinas
Dams and Reservoirs 30 (2), 53-59, 2020
2020
Το ατύχημα στο φράγμα Oroville: πιθανά αίτια και λύσεις
ΑΕ Κοσκινάς
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8