Παρακολούθηση
Traian Rebedea
Traian Rebedea
Associate Professor of Computer Science, University Politehnica of Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.pub.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PolyCAFe—automatic support for the polyphonic analysis of CSCL chats
S Trausan-Matu, M Dascalu, T Rebedea
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 9 (2 …, 2014
812014
A polyphonic model and system for inter-animation analysis in chat conversations with multiple participants
S Trausan-Matu, T Rebedea
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2010
802010
Playing atari games with deep reinforcement learning and human checkpoint replay
IA Hosu, T Rebedea
arXiv preprint arXiv:1607.05077, 2016
772016
Polyphonic inter-animation of voices in VMT
S Trausan-Matu, T Rebedea
Studying virtual math teams, 451-473, 2009
722009
Visualisation of learners' contributions in chat conversations
S Trausan-Matu, T Rebedea, A Dragan, C Alexandru
Blended learning, 217-226, 2007
572007
Designing a chat-bot that simulates an historical figure
E Haller, T Rebedea
2013 19th international conference on control systems and computer science …, 2013
502013
QAnswer-Enhanced Entity Matching for Question Answering over Linked Data.
S Ruseti, A Mirea, T Rebedea, S Trausan-Matu
CLEF (Working Notes), 28-35, 2015
362015
Overview and preliminary results of using PolyCAFe for collaboration analysis and feedback generation
T Rebedea, M Dascalu, S Trausan-Matu, D Banica, A Gartner, C Chiru, ...
European Conference on Technology Enhanced Learning, 420-425, 2010
302010
Before and during COVID-19: A Cohesion Network Analysis of students’ online participation in moodle courses
MD Dascalu, S Ruseti, M Dascalu, DS McNamara, M Carabas, ...
Computers in Human Behavior 121, 106780, 2021
292021
Automatic assessment of collaborative chat conversations with PolyCAFe
T Rebedea, M Dascalu, S Trausan-Matu, G Armitt, C Chiru
European Conference on Technology Enhanced Learning, 299-312, 2011
292011
A deep insight in chat analysis: Collaboration, evolution and evaluation, summarization and search
M Dascalu, T Rebedea, S Trausan-Matu
International conference on artificial intelligence: Methodology, systems …, 2010
292010
Dataset for a Neural Natural Language Interface for Databases (NNLIDB)
F Brad, RCA Iacob, IA Hosu, T Rebedea
Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Natural Language …, 2017
242017
Comparison between LSA-LDA-Lexical Chains.
CG Chiru, T Rebedea, S Ciotec
WEBIST (2), 255-262, 2014
232014
Relevance-based ranking of video comments on youtube
A Serbanoiu, T Rebedea
2013 19th international conference on control systems and computer science …, 2013
212013
PolyCAFe: Collaboration and utterance assessment for online CSCL conversations
M Dascalu, T Rebedea, S Trausan-Matu, G Armitt
International Society of the Learning Sciences, 2011
182011
Analysis of discourse in collaborative learning chat conversations with multiple participants
S Trausan-Matu, T Rebedea, M Dascalu
Multilinguality and Interoperability in Language Processing with Emphasis on …, 2010
182010
Answering questions by learning to rank--Learning to rank by answering questions
GS Pîrtoacă, T Rebedea, S Ruseti
arXiv preprint arXiv:1909.00596, 2019
172019
Neural paraphrase generation using transfer learning
F Brad, T Rebedea
Proceedings of the 10th international conference on natural language …, 2017
172017
Detecting sexual predators in chats using behavioral features and imbalanced learning
C Cardei, T Rebedea
Natural Language Engineering 23 (4), 589-616, 2017
162017
A system for the automatic analysis of Computer-Supported Collaborative Learning chats
S Trausan-Matu, M Dascalu, T Rebedea
2012 IEEE 12th International Conference on Advanced Learning Technologies, 95-99, 2012
162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20