Παρακολούθηση
Louise Molitor
Louise Molitor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hpi.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Schelling segregation with strategic agents
A Chauhan, P Lenzner, L Molitor
Algorithmic Game Theory: 11th International Symposium, SAGT 2018, Beijing …, 2018
472018
Convergence and hardness of strategic Schelling segregation
H Echzell, T Friedrich, P Lenzner, L Molitor, M Pappik, F Schöne, ...
International Conference on Web and Internet Economics, 156-170, 2019
292019
Topological influence and locality in swap schelling games
D Bilò, V Bilò, P Lenzner, L Molitor
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 36 (2), 47, 2022
282022
Selfish network creation with non-uniform edge cost
A Chauhan, P Lenzner, A Melnichenko, L Molitor
Algorithmic Game Theory: 10th International Symposium, SAGT 2017, L’Aquila …, 2017
252017
Tolerance is necessary for stability: Single-peaked swap schelling games
D Bilò, V Bilò, P Lenzner, L Molitor
arXiv preprint arXiv:2204.12599, 2022
102022
Two-stage facility location games with strategic clients and facilities
S Krogmann, P Lenzner, L Molitor, A Skopalik
arXiv preprint arXiv:2105.01425, 2021
102021
From hotelling to load balancing: approximation and the principle of minimum differentiation
M Feldotto, P Lenzner, L Molitor, A Skopalik
arXiv preprint arXiv:1903.04265, 2019
72019
Single-peaked jump schelling games
T Friedrich, P Lenzner, L Molitor, L Seifert
arXiv preprint arXiv:2302.12107, 2023
42023
Evolutionary minimization of traffic congestion
M Böther, L Schiller, P Fischbeck, L Molitor, MS Krejca, T Friedrich
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 937-945, 2021
42021
The impact of geometry on monochrome regions in the flip Schelling process
T Bläsius, T Friedrich, MS Krejca, L Molitor
Computational Geometry 108, 101902, 2023
22023
Towards explainable real estate valuation via evolutionary algorithms
S Angrick, B Bals, N Hastrich, M Kleissl, J Schmidt, V Doskoč, L Molitor, ...
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 1130-1138, 2022
22022
The Flip Schelling Process on Random Geometric and ErdősŰRényi Graphs
T Bläsius, T Friedrich, MS Krejca, L Molitor
arXiv preprint arXiv:2102.09856, 2021
22021
Fair tree connection games with topology-dependent edge cost
D Bilò, T Friedrich, P Lenzner, A Melnichenko, L Molitor
arXiv preprint arXiv:2009.10988, 2020
22020
Schelling Games with Continuous Types
D Bilò, V Bilò, M Döring, P Lenzner, L Molitor, J Schmidt
arXiv preprint arXiv:2305.06819, 2023
12023
A strategic routing framework and algorithms for computing alternative paths
T Bläsius, M Böther, P Fischbeck, T Friedrich, A Gries, F Hüffner, O Kißig, ...
arXiv preprint arXiv:2008.10316, 2020
12020
Strategic Location and Network Formation Games.
L Molitor
AAMAS, 2435-2437, 2019
12019
Strategic Residential Segregation
L Molitor
Universität Potsdam, 2023
2023
Schelling Games with Continuous Types (short paper)
D Bilò, V Bilò, M Döring, P Lenzner, L Molitor, J Schmidt
2022
The Flip Schelling Process on Random Geometric and Erd\" os-R\'enyi Graphs
T Bläsius, T Friedrich, MS Krejca, L Molitor
arXiv preprint arXiv:2102.09856, 2021
2021
45th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2020)
D Král, N Bertrand, S Cabello, M Wootters, D Ağaoğlu, P Hliněný, J Ahn, ...
Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20