Παρακολούθηση
João Paulo Ferreira
João Paulo Ferreira
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Variable speed operation of centrifugal pumps running as turbines. Experimental investigation
J Delgado, JP Ferreira, DIC Covas, F Avellan
Renewable energy 142, 437-450, 2019
632019
Ball valve behavior under steady and unsteady conditions
JPBCC Ferreira, NMC Martins, DIC Covas
Journal of Hydraulic Engineering 144 (4), 04018005, 2018
302018
Effect of an entrapped air pocket on hydraulic transients in pressurized pipes
JP Ferreira, N Buttarazzi, D Ferras, DIC Covas
Journal of Hydraulic Research 59 (6), 1018-1030, 2021
92021
Pressure wave behaviour due to entrapped air in hydraulic transient events
J Ferreira, E Ghezzi, M Ferrante, D Covas
Proc., 13th Int. Conf. on Pressure Surges. Cranfield, UK: BHR Group, The …, 2018
42018
Plataforma DECIdE: Transforme dados em conhecimento
B Ferreira, N Carriço, A Mendes, M Baio, R Barreira, C Grueau, A Antunes, ...
12019
New test-rig for micro hydropower turbomachines
J Delgado, JPFDIC Covas, F Avellan
CCWI, 2017
12017
Improved SWMM Modeling for Rapid Pipe Filling Incorporating Air Behavior in Intermittent Water Supply Systems
JP Ferreira, D Ferras, DIC Covas, Z Kapelan
Journal of Hydraulic Engineering 149 (4), 04023004, 2023
2023
Optimización multi-objeto para la mejora de equidad y fiabilidad en redes de abastecimiento intermitente.
D Ferras, PP Nyahora, A Amen, J Ferreira, MS Babel
Recursos Hídricos 40 (2), 2019
2019
Modelling valve behaviour in unsteady conditions
JP Ferreira, NMC Martins, DIC Covas
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9