Παρακολούθηση
Li Chen
Li Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ustc.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Accelerating federated learning via momentum gradient descent
W Liu, L Chen, Y Chen, W Zhang
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 31 (8), 1754-1766, 2020
2872020
Narrowband internet of things: Evolutions, technologies, and open issues
J Xu, J Yao, L Wang, Z Ming, K Wu, L Chen
IEEE Internet of Things Journal 5 (3), 1449-1462, 2017
2202017
Over-the-air computation for IoT networks: Computing multiple functions with antenna arrays
L Chen, N Zhao, Y Chen, FR Yu, G Wei
IEEE Internet of Things journal 5 (6), 5296-5306, 2018
1122018
Robust federated learning with noisy communication
F Ang, L Chen, N Zhao, Y Chen, W Wang, FR Yu
IEEE Transactions on Communications 68 (6), 3452-3464, 2020
1082020
A uniform-forcing transceiver design for over-the-air function computation
L Chen, X Qin, G Wei
IEEE Wireless Communications Letters 7 (6), 942-945, 2018
1072018
Multi-stage beamforming codebook for 60GHz WPAN
L Chen, Y Yang, X Chen, W Wang
2011 6th International ICST Conference on Communications and Networking in …, 2011
1052011
A new method of mobile ad hoc network routing based on greed forwarding improvement strategy
DG Zhang, PZ Zhao, Y Cui, L Chen, T Zhang, H Wu
IEEE Access 7, 158514-158524, 2019
1032019
Delay-optimized V2V-based computation offloading in urban vehicular edge computing and networks
C Chen, L Chen, L Liu, S He, X Yuan, D Lan, Z Chen
IEEE Access 8, 18863-18873, 2020
832020
Decentralized federated learning: Balancing communication and computing costs
W Liu, L Chen, W Zhang
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 8, 131-143, 2022
762022
Generalized transceiver beamforming for DFRC with MIMO radar and MU-MIMO communication
L Chen, Z Wang, Y Du, Y Chen, FR Yu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (6), 1795-1808, 2022
742022
Multiuser diversity over parallel and hybrid FSO/RF links and its performance analysis
L Chen, W Wang, C Zhang
IEEE photonics journal 8 (3), 1-9, 2016
652016
Joint radar-communication transmission: A generalized pareto optimization framework
L Chen, F Liu, W Wang, C Masouros
IEEE Transactions on Signal Processing 69, 2752-2765, 2021
642021
Power-constrained edge computing with maximum processing capacity for IoT networks
M Qin, L Chen, N Zhao, Y Chen, FR Yu, G Wei
IEEE Internet of Things Journal 6 (3), 4330-4343, 2018
582018
Computation offloading for edge-assisted federated learning
Z Ji, L Chen, N Zhao, Y Chen, G Wei, FR Yu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 70 (9), 9330-9344, 2021
562021
Over-the-air computation for cooperative wideband spectrum sensing and performance analysis
L Chen, N Zhao, Y Chen, FR Yu, G Wei
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (11), 10603-10614, 2018
432018
Energy-efficient link adaptation on Rayleigh fading channel for OSTBC MIMO system with imperfect CSIT
L Chen, Y Yang, X Chen, G Wei
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (4), 1577-1585, 2013
392013
Active base station set optimization for minimal energy consumption in green cellular networks
Y Yang, L Chen, W Dong, W Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (11), 5340-5349, 2014
342014
Network characteristics of LEO satellite constellations: A Starlink-based measurement from end users
S Ma, YC Chou, H Zhao, L Chen, X Ma, J Liu
IEEE INFOCOM 2023-IEEE Conference on Computer Communications, 1-10, 2023
292023
Coalition formation for interference management in visible light communication networks
L Chen, W Wang, C Zhang
IEEE transactions on vehicular technology 66 (8), 7278-7285, 2017
292017
UAV-assisted time-efficient data collection via uplink NOMA
W Wang, N Zhao, L Chen, X Liu, Y Chen, D Niyato
IEEE Transactions on Communications 69 (11), 7851-7863, 2021
282021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20