Παρακολούθηση
Kitty Koelemeijer
Kitty Koelemeijer
Professor of Marketing, Nyenrode Business University, Nyenrode Business Universiteit
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyenrode.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
More choice is better: Effects of assortment size and composition on assortment evaluation
H Oppewal, K Koelemeijer
International Journal of Research in Marketing 22 (1), 45-60, 2005
2972005
Assessing the effects of assortment and ambience: a choice experimental approach
K Koelemeijer, H Oppewal
Journal of Retailing 75 (3), 319-345, 1999
2121999
Assimilation processes in service satisfaction formation
R Pieters, K Koelemeijer, H Roest
International Journal of Service Industry Management 6 (3), 17-33, 1995
1221995
Workarounds emerging from electronic health record system usage: consequences for patient safety, effectiveness of care, and efficiency of care
V Blijleven, K Koelemeijer, M Wetzels, M Jaspers
JMIR human factors 4 (4), e7978, 2017
972017
Measuring customer service quality in international marketing channels: a multimethod approach
M Wetzels, K de Ruyter, J Lemmink, K Koelemeijer
Journal of Business & Industrial Marketing 10 (5), 50-59, 1995
461995
Perceived customer service quality: issues on theory and measurement.
K Koelemeijer
Proc. 6th World Conf. Research in the distributive trades, The Hague, The …, 1991
441991
Consistent assortment provision and service provision in a retail environment
T Krishan, K Koelemeijer, R Rao
Marketing Science 21 (1), 54-73, 2002
422002
An integrative framework of perceived service quality and its relations to satisfaction/dissatisfaction, attitude, and repurchase intentions
K Koelemeijer, H Roest, T Verhallen
The 22nd Annual Conference of the European Marketing Agency, Barcelona …, 1993
401993
Identifying and eliminating inefficiencies in information system usage: A lean perspective
V Blijleven, K Koelemeijer, M Jaspers
International journal of medical informatics 107, 40-47, 2017
362017
Satisfaction with amusement parks
H Roest, R Pieters, K Koelemeijer
Annals of Tourism Research 24 (4), 1001-1005, 1997
341997
SEWA: A framework for sociotechnical analysis of electronic health record system workarounds
V Blijleven, K Koelemeijer, M Jaspers
International journal of medical informatics 125, 71-78, 2019
302019
Critical success factors for Lean implementation in IT outsourcing relationships: A multiple case study
V Blijleven, Y Gong, A Mehrsai, K Koelemeijer
Information technology & people 32 (3), 715-730, 2019
262019
Measuring perceived service quality in retailing: a comparison of methods.
K Koelemeijer
Proc. 21st EMAC Conf. Marketing for Europe-Marketing for the future, KG …, 1992
241992
The retail service encounter: identifying critical service experiences
K Koelemeijer
Journal Of Managing Service Quality, 29-43, 1995
211995
Manufacturer-distributor relationships and channel service quality
J Lemmink, M Wetzels, K Koelemeijer
The International Journal of Logistics Management 7 (2), 33-42, 1996
181996
Service evaluation process: an investigation into hierarchies-of-effects
K Koelemeijer, O Prevo, R Pieters, H Roest
Workshop on Quality Management in Services V, Tilburg University and …, 1995
131995
Exploring workarounds related to electronic health record system usage: a study protocol
V Blijleven, K Koelemeijer, M Jaspers
JMIR research protocols 6 (4), e6766, 2017
112017
The professional services consumer
K Koelemeijer, M Vriens
Consumers and services. Chichester, John Wiley and Sons, 1998
91998
Perceived quality of retail services: an exploratory investigation of an alternative model
K Koelemeijer
ACR European Advances, 1993
51993
Consumer (dis) satisfaction with retail services: a critical incident approach.
K Koelemeijer
Proc. 2nd Workshop Quality management in services, J. Lemmink, P. Kunst (eds …, 1992
51992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20