Παρακολούθηση
Nerantzis Kazakis
Nerantzis Kazakis
University of Patra, Greece, Department of Geology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of flood hazard areas at a regional scale using an index-based approach and Analytical Hierarchy Process: Application in Rhodope–Evros region, Greece
N Kazakis, I Kougias, T Patsialis
Science of the Total Environment 538, 555-563, 2015
5552015
Flood susceptibility assessment in Hengfeng area coupling adaptive neuro-fuzzy inference system with genetic algorithm and differential evolution
H Hong, M Panahi, A Shirzadi, T Ma, J Liu, AX Zhu, W Chen, I Kougias, ...
Science of the total Environment 621, 1124-1141, 2018
3242018
Groundwater vulnerability and pollution risk assessment of porous aquifers to nitrate: Modifying the DRASTIC method using quantitative parameters
N Kazakis, KS Voudouris
Journal of Hydrology 525, 13-25, 2015
2962015
A GIS/remote sensing-based methodology for groundwater potentiality assessment in Tirnavos area, Greece
D Oikonomidis, S Dimogianni, N Kazakis, K Voudouris
Journal of Hydrology 525, 197-208, 2015
2292015
Improving prediction of water quality indices using novel hybrid machine-learning algorithms
DT Bui, K Khosravi, J Tiefenbacher, H Nguyen, N Kazakis
Science of the Total Environment 721, 137612, 2020
2192020
Seawater intrusion mapping using electrical resistivity tomography and hydrochemical data. An application in the coastal area of eastern Thermaikos Gulf, Greece
N Kazakis, A Pavlou, G Vargemezis, KS Voudouris, G Soulios, F Pliakas, ...
Science of the Total Environment 543, 373-387, 2016
1612016
A comparison study of DRASTIC methods with various objective methods for groundwater vulnerability assessment
K Khosravi, M Sartaj, FTC Tsai, VP Singh, N Kazakis, AM Melesse, ...
Science of the total environment 642, 1032-1049, 2018
1592018
Occurrence of Cr (VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background
E Kaprara, N Kazakis, K Simeonidis, S Coles, AI Zouboulis, P Samaras, ...
Journal of hazardous materials 281, 2-11, 2015
1382015
A review of GIS-integrated statistical techniques for groundwater quality evaluation and protection
D Machiwal, V Cloutier, C Güler, N Kazakis
Environmental Earth Sciences 77, 1-30, 2018
1372018
Geogenic Cr oxidation on the surface of mafic minerals and the hydrogeological conditions influencing hexavalent chromium concentrations in groundwater
N Kazakis, N Kantiranis, KS Voudouris, M Mitrakas, E Kaprara, A Pavlou
Science of the Total Environment 514, 224-238, 2015
1112015
Multivariate statistical analysis to characterize/discriminate between anthropogenic and geogenic trace elements occurrence in the Campania Plain, Southern Italy
G Busico, E Cuoco, N Kazakis, N Colombani, M Mastrocicco, D Tedesco, ...
Environmental pollution 234, 260-269, 2018
962018
A modified SINTACS method for groundwater vulnerability and pollution risk assessment in highly anthropized regions based on NO3− and SO42− concentrations
G Busico, N Kazakis, N Colombani, M Mastrocicco, K Voudouris, ...
Science of the total environment 609, 1512-1523, 2017
942017
A novel hybrid method of specific vulnerability to anthropogenic pollution using multivariate statistical and regression analyses
G Busico, N Kazakis, E Cuoco, N Colombani, D Tedesco, K Voudouris, ...
Water Research 171, 115386, 2020
912020
Assessment of intrinsic vulnerability using DRASTIC model and GIS in Kiti aquifer, Cyprus
K Voudouris, N Kazakis, M Polemio, K Kareklas
European water, 2010
832010
A fuzzy multicriteria categorization of the GALDIT method to assess seawater intrusion vulnerability of coastal aquifers
N Kazakis, M Spiliotis, K Voudouris, FK Pliakas, B Papadopoulos
Science of the Total Environment 621, 524-534, 2018
822018
Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Science of the Total Environment 593, 552-566, 2017
812017
Origin, implications and management strategies for nitrate pollution in surface and ground waters of Anthemountas basin based on a δ15N-NO3− and δ18O-NO3− isotope approach
N Kazakis, I Matiatos, MM Ntona, M Bannenberg, K Kalaitzidou, ...
Science of The Total Environment 724, 138211, 2020
782020
Multivariate statistical analysis for the assessment of groundwater quality under different hydrogeological regimes
N Kazakis, C Mattas, A Pavlou, O Patrikaki, K Voudouris
Environmental Earth Sciences 76, 1-13, 2017
752017
Estimation of hydraulic parameters in a complex porous aquifer system using geoelectrical methods
N Kazakis, G Vargemezis, KS Voudouris
Science of the Total Environment 550, 742-750, 2016
652016
Assessment of the intrinsic vulnerability of agricultural land to water and nitrogen losses via deterministic approach and regression analysis
VG Aschonitis, M Mastrocicco, N Colombani, E Salemi, N Kazakis, ...
Water, Air, & Soil Pollution 223, 1605-1614, 2012
632012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20