Παρακολούθηση
Irene Iniesta-Arandia
Irene Iniesta-Arandia
ICTA-UAB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uncovering ecosystem service bundles through social preferences
B Martín-López, I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, I Palomo, ...
PLoS one 7 (6), e38970, 2012
9942012
Mapping forest ecosystem services: from providing units to beneficiaries
AP García-Nieto, M García-Llorente, I Iniesta-Arandia, B Martín-López
Ecosystem Services 4, 126-138, 2013
3282013
Socio-cultural valuation of ecosystem services: uncovering the links between values, drivers of change, and human well-being
I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, PA Aguilera, C Montes, ...
Ecological economics 108, 36-48, 2014
3042014
The role of multi-functionality in social preferences toward semi-arid rural landscapes: an ecosystem service approach
M García-Llorente, B Martín-López, I Iniesta-Arandia, CA López-Santiago, ...
Environmental Science & Policy 19, 136-146, 2012
2442012
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: Results from 27 case studies
J Dick, F Turkelboom, H Woods, I Iniesta-Arandia, E Primmer, SR Saarela, ...
Ecosystem services 29, 552-565, 2018
1222018
Gender perspectives in resilience, vulnerability and adaptation to global environmental change
F Ravera, I Iniesta-Arandia, B Martín-López, U Pascual, P Bose
Ambio 45, 235-247, 2016
1212016
Delineating boundaries of social-ecological systems for landscape planning: A comprehensive spatial approach
B Martín-López, I Palomo, M García-Llorente, I Iniesta-Arandia, AJ Castro, ...
Land use policy 66, 90-104, 2017
1072017
Building ties: social capital network analysis of a forest community in a biosphere reserve in Chiapas, Mexico
LR García-Amado, MR Pérez, I Iniesta-Arandia, G Dahringer, F Reyes, ...
Ecology and Society 17 (3), 2012
1032012
Factors influencing local ecological knowledge maintenance in Mediterranean watersheds: Insights for environmental policies
I Iniesta-Arandia, DG del Amo, AP García-Nieto, C Piñeiro, C Montes, ...
Ambio 44 (4), 285-296, 2015
882015
What can conservation strategies learn from the ecosystem services approach? Insights from ecosystem assessments in two Spanish protected areas
M García-Llorente, PA Harrison, P Berry, I Palomo, E Gómez-Baggethun, ...
Biodiversity and Conservation 27, 1575-1597, 2018
752018
Multidimensional approaches in ecosystem services assessment
AC Martínez, M García-Llorente, B Martín-López, I Palomo, ...
Earth Obs. Ecosyst. Serv 441, 441-468, 2013
672013
Biophysical and sociocultural factors underlying spatial trade-offs of ecosystem services in semiarid watersheds
M García-Llorente, I Iniesta-Arandia, BA Willaarts, PA Harrison, P Berry, ...
Ecology and Society 20 (3), 2015
652015
Biodiversity conservation research challenges in the 21st century: a review of publishing trends in 2000 and 2011
D Velasco, M García-Llorente, B Alonso, A Dolera, I Palomo, ...
Environmental Science & Policy 54, 90-96, 2015
632015
A synthesis of convergent reflections, tensions and silences in linking gender and global environmental change research
I Iniesta-Arandia, F Ravera, S Buechler, I Díaz-Reviriego, ...
Ambio 45, 383-393, 2016
352016
Typology of Public Outreach for Biodiversity Conservation Projects in Spain
A Jimenez, I Iniesta‐Arandia, M Muñoz‐Santos, B Martín‐López, ...
Conservation Biology 28 (3), 829-840, 2014
232014
Evaluating social learning in participatory mapping of ecosystem services
AP García-Nieto, E Huland, C Quintas-Soriano, I Iniesta-Arandia, ...
Ecosystems and People 15 (1), 257-268, 2019
182019
Local perceptions of ecosystem services across multiple ecosystem types in Spain
M García-Llorente, A J. Castro, C Quintas-Soriano, E Oteros-Rozas, ...
Land 9 (9), 330, 2020
132020
Are generic and specific adaptation institutions always relevant? An archetype analysis of drought adaptation in Spanish irrigation systems
S Villamayor-Tomas, I Iniesta-Arandia, M Roggero
Ecology and Society 25 (1), 2020
112020
Improving collaboration between ecosystem service communities and the IPBES science-policy platform
CL Washbourne, N Dendoncker, S Jacobs, A Mascarenhas, ...
Ecosystems and people 16 (1), 165-174, 2020
92020
Identifying past social-ecological thresholds to understand long-term temporal dynamics in Spain
F Santos-Martín, BG García-Mon, JA González, I Iniesta-Arandia, ...
Ecology and Society 24 (2), 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20