Παρακολούθηση
Berta Martín-López
Berta Martín-López
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leuphana.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The IPBES Conceptual Framework—connecting nature and people
S Díaz, S Demissew, J Carabias, C Joly, M Lonsdale, N Ash, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 1-16, 2015
25282015
Assessing nature's contributions to people
S Díaz, U Pascual, M Stenseke, B Martín-López, RT Watson, Z Molnár, ...
Science 359 (6373), 270-272, 2018
23502018
Why protect nature? Rethinking values and the environment
KMA Chan, P Balvanera, K Benessaiah, M Chapman, S Díaz, ...
Proceedings of the national academy of sciences 113 (6), 1462-1465, 2016
16382016
Biodiversity and resilience of ecosystem functions
TH Oliver, MS Heard, NJB Isaac, DB Roy, D Procter, F Eigenbrod, ...
Trends in ecology & evolution 30 (11), 673-684, 2015
12602015
Uncovering ecosystem service bundles through social preferences
B Martín-López, I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, I Palomo, ...
PLoS one 7 (6), e38970, 2012
11042012
Principles for knowledge co-production in sustainability research
AV Norström, C Cvitanovic, MF Löf, S West, C Wyborn, P Balvanera, ...
Nature sustainability 3 (3), 182-190, 2020
9782020
A blueprint for mapping and modelling ecosystem services
ND Crossman, B Burkhard, S Nedkov, L Willemen, K Petz, I Palomo, ...
Ecosystem services 4, 4-14, 2013
9192013
Linking biodiversity, ecosystem services, and human well-being: three challenges for designing research for sustainability
EM Bennett, W Cramer, A Begossi, G Cundill, S Díaz, BN Egoh, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 76-85, 2015
8352015
Trade-offs across value-domains in ecosystem services assessment
B Martín-López, E Gómez-Baggethun, M García-Llorente, C Montes
Ecological indicators 37, 220-228, 2014
6832014
The economics of valuing ecosystem services and biodiversity
U Pascual, R Muradian, L Brander, E Gómez-Baggethun, B Martín-López, ...
The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic …, 2012
6392012
The non-economic motives behind the willingness to pay for biodiversity conservation
B Martín-López, C Montes, J Benayas
Biological conservation 139 (1-2), 67-82, 2007
5782007
Bright spots: seeds of a good Anthropocene
EM Bennett, M Solan, R Biggs, T McPhearson, AV Norström, P Olsson, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 14 (8), 441-448, 2016
5602016
National Parks, buffer zones and surrounding lands: Mapping ecosystem service flows
I Palomo, B Martín-López, M Potschin, R Haines-Young, C Montes
Ecosystem Services 4, 104-116, 2013
4802013
A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions
S Jacobs, N Dendoncker, B Martín-López, DN Barton, ...
Ecosystem Services 22, 213-220, 2016
4462016
Social perceptions of the impacts and benefits of invasive alien species: implications for management
M García-Llorente, B Martín-López, JA González, P Alcorlo, C Montes
Biological conservation 141 (12), 2969-2983, 2008
4332008
Incorporating the social–ecological approach in protected areas in the Anthropocene
I Palomo, C Montes, B Martin-Lopez, JA González, M Garcia-Llorente, ...
BioScience 64 (3), 181-191, 2014
4052014
Human–nature connection: a multidisciplinary review
CD Ives, M Giusti, J Fischer, DJ Abson, K Klaniecki, C Dorninger, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 26, 106-113, 2017
3912017
Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: insights and experiences from 23 case studies
E Oteros-Rozas, B Martín-López, TM Daw, EL Bohensky, JRA Butler, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
3762015
An interdisciplinary methodological guide for quantifying associations between ecosystem services
MA Mouchet, P Lamarque, B Martín-López, E Crouzat, P Gos, C Byczek, ...
Global environmental change 28, 298-308, 2014
3682014
Mapping forest ecosystem services: from providing units to beneficiaries
AP García-Nieto, M García-Llorente, I Iniesta-Arandia, B Martín-López
Ecosystem Services 4, 126-138, 2013
3632013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20