Παρακολούθηση
Dong Xu, Chair in Computer Engineering & IEEE Fellow
Dong Xu, Chair in Computer Engineering & IEEE Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph embedding and extensions: A general framework for dimensionality reduction
S Yan, D Xu, B Zhang, HJ Zhang, Q Yang, S Lin
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 29 (1), 40-51, 2007
33792007
Enhanced computer vision with microsoft kinect sensor: A review
J Han, L Shao, D Xu, J Shotton
IEEE transactions on cybernetics 43 (5), 1318-1334, 2013
18202013
Spatio-temporal LSTM with trust gates for 3D human action recognition
J Liu, A Shahroudy, D Xu, G Wang
European Conference on Computer Vision, 816-833, 2016
11322016
A siamese long short-term memory architecture for human re-identification
RR Varior, B Shuai, J Lu, D Xu, G Wang
European Conference on Computer Vision, 135-153, 2016
5862016
Advanced Deep-Learning Techniques for Salient and Category-Specific Object Detection: A Survey
J Han, D Zhang, G Cheng, N Liu, D Xu
IEEE Signal Processing Magazine 35 (1), 84-100, 2018
5442018
Domain Transfer Multiple Kernel Learning
L Duan, IW Tsang, D Xu
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 34 (3), 465-479, 2012
5352012
Visual event recognition in videos by learning from web data
L Duan, D Xu, IWH Tsang, J Luo
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 34 (9), 1667-1680, 2012
4822012
Flexible manifold embedding: A framework for semi-supervised and unsupervised dimension reduction
F Nie, D Xu, IWH Tsang, C Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 19 (7), 1921-1932, 2010
4592010
A multimedia retrieval framework based on semi-supervised ranking and relevance feedback
Y Yang, F Nie, D Xu, J Luo, Y Zhuang, Y Pan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 34 (4), 723-742, 2012
4412012
Multilinear discriminant analysis for face recognition
S Yan, D Xu, Q Yang, L Zhang, X Tang, HJ Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 16 (1), 212-220, 2007
3872007
Learning with augmented features for supervised and semi-supervised heterogeneous domain adaptation
W Li, L Duan, D Xu, IW Tsang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (6), 1134-1148, 2014
3852014
Trace ratio vs. ratio trace for dimensionality reduction
H Wang, S Yan, D Xu, X Tang, T Huang
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
3702007
Gait components and their application to gender recognition
X Li, SJ Maybank, S Yan, D Tao, D Xu
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2008
3682008
Collaborative and Adversarial Network for Unsupervised domain adaptation
W Zhang, W Ouyang, W Li, D Xu
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3582018
Learning with Augmented Features for Heterogeneous Domain Adaptation
L Duan, D Xu, I Tsang
Arxiv preprint arXiv:1206.4660, 2012
3582012
Domain adaptation from multiple sources via auxiliary classifiers
L Duan, IW Tsang, D Xu, TS Chua
Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning …, 2009
3522009
Skeleton-based action recognition using spatio-temporal LSTM network with trust gates
J Liu, A Shahroudy, D Xu, AC Kot, G Wang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (12), 3007 …, 2018
3502018
Image clustering using local discriminant models and global integration
Y Yang, D Xu, F Nie, S Yan, Y Zhuang
IEEE Transactions on Image Processing 19 (10), 2761-2773, 2010
3502010
Graph embedding: A general framework for dimensionality reduction
S Yan, D Xu, B Zhang, HJ Zhang
Computer Vision and Pattern Recognition, 2005. CVPR 2005. IEEE Computer …, 2005
3442005
Marginal fisher analysis and its variants for human gait recognition and content-based image retrieval
D Xu, S Yan, D Tao, S Lin, HJ Zhang
IEEE transactions on image processing 16 (11), 2811-2821, 2007
3412007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20