Παρακολούθηση
Giovanna Navarra
Giovanna Navarra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipa.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal aggregation of glycated bovine serum albumin
P Rondeau, G Navarra, F Cacciabaudo, M Leone, E Bourdon, V Militello
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics 1804 (4), 789-798, 2010
1342010
Simultaneous determination of caffeine and chlorogenic acids in green coffee by UV/Vis spectroscopy
G Navarra, M Moschetti, V Guarrasi, MR Mangione, V Militello, M Leone
Journal of Chemistry 2017 (1), 6435086, 2017
992017
Influence of metal ions on thermal aggregation of bovine serum albumin: aggregation kinetics and structural changes
G Navarra, A Tinti, M Leone, V Militello, A Torreggiani
Journal of Inorganic Biochemistry 103 (12), 1729-1738, 2009
682009
Thermal aggregation and ion-induced cold-gelation of bovine serum albumin
G Navarra, D Giacomazza, M Leone, F Librizzi, V Militello, PL San Biagio
European Biophysics Journal 38, 437-446, 2009
672009
Thermal oxidative process in extra-virgin olive oils studied by FTIR, rheology and time-resolved luminescence
G Navarra, M Cannas, M D’Amico, D Giacomazza, V Militello, L Vaccaro, ...
Food Chemistry 126 (3), 1226-1231, 2011
642011
Thermal aggregation of β-lactoglobulin in presence of metal ions
G Navarra, M Leone, V Militello
Biophysical chemistry 131 (1-3), 52-61, 2007
582007
Heat-and pH-induced BSA conformational changes, hydrogel formation and application as 3D cell scaffold
G Navarra, C Peres, M Contardi, P Picone, PL San Biagio, M Di Carlo, ...
Archives of biochemistry and biophysics 606, 134-142, 2016
532016
OH-related infrared absorption bands in oxide glasses
G Navarra, I Iliopoulos, V Militello, SG Rotolo, M Leone
Journal of non-crystalline solids 351 (21-23), 1796-1800, 2005
462005
Metal ions modulate thermal aggregation of beta-lactoglobulin: A joint chemical and physical characterization
G Navarra, A Tinti, M Di Foggia, M Leone, V Militello, A Torreggiani
Journal of Inorganic Biochemistry 137, 64-73, 2014
282014
Deciphering metal-induced oxidative damages on glycated albumin structure and function
J Baraka-Vidot, G Navarra, M Leone, E Bourdon, V Militello, P Rondeau
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1840 (6), 1712-1724, 2014
262014
Vacuum-ultraviolet absorption of amorphous : Intrinsic contribution and role of silanol groups
E Vella, R Boscaino, G Navarra
Physical Review B 77 (16), 165203, 2008
252008
Characterization of the nucleation process of lysozyme at physiological pH: Primary but not sole process
G Navarra, F Troia, V Militello, M Leone
Biophysical chemistry 177, 24-33, 2013
222013
Irradiation effects on the OH-related infrared absorption band in synthetic wet silica
G Navarra, R Boscaino, M Leone, B Boizot
Journal of non-crystalline solids 353 (5-7), 555-558, 2007
212007
Irradiation effects on the absorption edge of silica glass
E Vella, R Boscaino, G Navarra, B Boizot
Journal of non-crystalline solids 353 (5-7), 559-563, 2007
182007
Temperature effects on the IR absorption bands of hydroxyl and deuteroxyl groups in silica glass
G Navarra, E Vella, S Grandi, M Leone, R Boscaino
Journal of non-crystalline solids 355 (18-21), 1028-1033, 2009
162009
On the aggregation of albumin: influences of the protein glycation
P Rondeau, G Navarra, V Militello, E Bourdon
Protein aggregation, 139-159, 2011
122011
Absorption edge in silica glass
R Boscaino, E Vella, G Navarra
Proceedings of 2005 IEEE/LEOS Workshop on Fibres and Optical Passive …, 2005
62005
Data concerning the proteolytic resistance and oxidative stress in LAN5 cells after treatment with BSA hydrogels
P Picone, G Navarra, C Peres, M Contardi, PL San Biagio, M Di Carlo, ...
Data in brief 9, 324-327, 2016
52016
Crystal growth and structure of MnGa2Te4
M Cannas, A Garbato, L Garbato, F Ledda, G Navarra
Progress in crystal growth and characterization of materials 32 (4), 171-183, 1996
51996
A two-component model for the 2260 cm− 1 infrared absorption band in electron irradiated amorphous SiO2
G Buscarino, E Vella, G Navarra, R Boscaino
Journal of non-crystalline solids 357 (8-9), 1926-1930, 2011
42011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20