Παρακολούθηση
Rong Du
Rong Du
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The sensable city: A survey on the deployment and management for smart city monitoring
R Du, P Santi, M Xiao, AV Vasilakos, C Fischione
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (2), 1533-1560, 2018
1822018
Effective urban traffic monitoring by vehicular sensor networks
R Du, C Chen, B Yang, N Lu, X Guan, X Shen
IEEE transactions on Vehicular Technology 64 (1), 273-286, 2014
1742014
Energy efficient sensor activation for water distribution networks based on compressive sensing
R Du, L Gkatzikis, C Fischione, M Xiao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (12), 2997-3010, 2015
582015
On maximizing sensor network lifetime by energy balancing
R Du, L Gkatzikis, C Fischione, M Xiao
IEEE Transactions on Control of Network Systems 5 (3), 1206-1218, 2017
422017
Vanet based traffic estimation: A matrix completion approach
R Du, C Chen, B Yang, X Guan
2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 30-35, 2013
372013
Flowing with the water: On optimal monitoring of water distribution networks by mobile sensors
R Du, C Fischione, M Xiao
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
302016
Computation rate maximization for wireless powered mobile edge computing with NOMA
M Zeng, R Du, V Fodor, C Fischione
2019 IEEE 20th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2019
252019
Lifetime maximization for sensor networks with wireless energy transfer
R Du, C Fischione, M Xiao
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
232016
Towards immortal wireless sensor networks by optimal energy beamforming and data routing
R Du, A Özçelikkale, C Fischione, M Xiao
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (8), 5338-5352, 2018
222018
Optimal node deployment and energy provision for wirelessly powered sensor networks
R Du, M Xiao, C Fischione
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (2), 407-423, 2018
212018
Wirelessly-powered sensor networks: Power allocation for channel estimation and energy beamforming
R Du, H Shokri-Ghadikolaei, C Fischione
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (5), 2987-3002, 2020
192020
The Internet of Things as a deep neural network
R Du, S Magnusson, C Fischione
IEEE Communications Magazine 58 (9), 20-25, 2020
122020
Energy efficient monitoring of water distribution networks via compressive sensing
R Du, L Gkatzikisz, C Fischione, M Xiao
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 6681-6686, 2015
122015
Optimal energy beamforming and data routing for immortal wireless sensor networks
R Du, A Ozcelikkale, C Fischione, M Xiao
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
112017
Path planning with obstacle avoidance in PEGs: Ant colony optimization method
R Du, X Zhang, C Chen, X Guan
2010 IEEE/ACM Int'l Conference on Green Computing and Communications & Int'l …, 2010
102010
A context-aware entrance guard in smart home: An event-driven application based on the human motion and face recognition
L Xiao, B Cheng, B Yang, R Du, W Yu, X Guan
The 5th International Conference on Automation, Robotics and Applications …, 2011
72011
Joint node deployment and wireless energy transfer scheduling for immortal sensor networks
R Du, C Fischione, M Xiao
2017 15th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2017
62017
Enabling massive IoT in ambient backscatter communication systems
TO Timoudas, R Du, C Fischione
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2020
42020
Comparing backscatter communication and energy harvesting in massive IoT networks
R Du, TO Timoudas, C Fischione
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (1), 429-443, 2021
32021
Path Planning and Obstacle Avoidance for PEGs in WSAN: I-ACO Based Algorithms and Implementation.
R Du, C Chen, X Zhang, X Guan, B Cheng
Adhoc & Sensor Wireless Networks 16 (4), 2012
32012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20