Παρακολούθηση
George K. Karagiannidis
George K. Karagiannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on non-orthogonal multiple access for 5G networks: Research challenges and future trends
Z Ding, X Lei, GK Karagiannidis, R Schober, J Yuan, V Bhargava
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (10), 2181-2195, 2017
23152017
6G wireless networks: Vision, requirements, architecture, and key technologies
Z Zhang, Y Xiao, Z Ma, M Xiao, Z Ding, X Lei, GK Karagiannidis, P Fan
IEEE vehicular technology magazine 14 (3), 28-41, 2019
19272019
Millimeter Wave Communications for Future Mobile Networks
M Xiao, S Mumtaz, Y Huang, L Dai, Y Li, M Matthaiou, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 1909-1935, 2017
11122017
Interference Mitigation Techniques in Wireless Networks
K Pappi, GK Karagiannidis
Key Technologies for 5G Wireless Systems, 2017
729*2017
Efficient machine learning for big data: A review
OY Al-Jarrah, PD Yoo, S Muhaidat, GK Karagiannidis, K Taha
Big Data Research 2 (3), 87-93, 2015
6742015
Advanced optical wireless communication systems
S Arnon, J Barry, GΚ Karagiannidis, R Schober, M Uysal
Cambridge university press, 2012
6512012
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart farming: a comprehensive review
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of Things, 100187, 2020
6082020
Optical wireless links with spatial diversity over strong atmospheric turbulence channels
TA Tsiftsis, HG Sandalidis, GK Karagiannidis, M Uysal
IEEE transactions on wireless communications 8 (2), 951-957, 2009
5542009
A Survey on Mobile Anchor Node Assisted Localization in Wireless Sensor Networks
G Han, J Jiang, C Zhang, T Duong, M Guizani, GK Karagiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (3), 2220 - 2243, 2016
4912016
Bounds for multihop relayed communications in Nakagami-m fading
GK Karagiannidis, TA Tsiftsis, RK Mallik
IEEE Transactions on communications 54 (1), 18-22, 2006
4552006
Optical wireless communications with heterodyne detection over turbulence channels with pointing errors
HG Sandalidis, TA Tsiftsis, GK Karagiannidis
Journal of lightwave technology 27 (20), 4440-4445, 2009
4502009
On the performance analysis of digital communications over generalized-K fading channels
PS Bithas, NC Sagias, PT Mathiopoulos, GK Karagiannidis, ...
IEEE Communications Letters 10 (5), 353-355, 2006
4312006
BER performance of FSO links over strong atmospheric turbulence channels with pointing errors
HG Sandalidis, TA Tsiftsis, GK Karagiannidis, M Uysal
IEEE Communications Letters 12 (1), 44-46, 2008
4152008
Non-orthogonal multiple access for visible light communications
H Marshoud, VM Kapinas, GK Karagiannidis, S Muhaidat
IEEE Photonics Technology Letters 28 (1), 51-54, 2015
4042015
A Minorization-Maximization Method for Optimizing Sum Rate in the Downlink of Non-Orthogonal Multiple Access Systems
MF Hanif, Z Ding, T Ratnarajah, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (1), 76-88, 2016
4032016
N* Nakagami: A Novel Stochastic Model for Cascaded Fading Channels
GK Karagiannidis, NC Sagias, PT Mathiopoulos
IEEE Transactions on Communications 55 (8), 1453 - 1458, 2007
3982007
On the Performance of Non-orthogonal Multiple Access Systems With Partial Channel Information
Z Yang, Z Ding, P Fan, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 64 (2), 654 - 667, 2015
3922015
Big data analytics for dynamic energy management in smart grids
PD Diamantoulakis, VM Kapinas, GK Karagiannidis
Big Data Research 2 (3), 94-101, 2015
3842015
Performance analysis of single relay selection in Rayleigh fading
DS Michalopoulos, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (10), 3718-3724, 2008
3752008
Wireless-powered communications with non-orthogonal multiple access
PD Diamantoulakis, KN Pappi, Z Ding, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (12), 8422-8436, 2016
333*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20