Παρακολούθηση
Konstantinos Georgakas
Konstantinos Georgakas
contract assistant professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modified sinusoidal pulse-width modulation operation technique of an AC–AC single-phase converter to optimise the power factor
K Georgakas, A Safacas
IET power electronics 3 (3), 454-464, 2010
482010
Harmonic reduction method for a single-phase DC–AC converter without an output filter
KG Georgakas, PN Vovos, NA Vovos
IEEE Transactions on Power Electronics 29 (9), 4624-4632, 2013
342013
Current harmonics compensation in microgrids exploiting the power electronics interfaces of renewable energy sources
I Bouloumpasis, P Vovos, K Georgakas, NA Vovos
Energies 8 (4), 2295-2311, 2015
282015
Power factor improvement of an ac-dc converter via appropriate sPWM technique
K Georgakas, A Safacas
2007 Mediterranean Conference on Control & Automation, 1-6, 2007
122007
Power factor correction and efficiency investigation of AC-DC converters using forced commutation techniques
K Georgakas, A Safacas
Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics …, 2005
122005
Harmonic cancellation of pv-supplied dc/ac converter without stabilizing input capacitors
ID Bouloumpasis, PN Vovos, KG Georgakas, NA Vovos
IFAC-PapersOnLine 49 (27), 35-40, 2016
92016
Switching frequency determination of a bidirectional AC–DC converter to improve both power factor and efficiency
K Georgakas, A Safacas
Electric power systems research 81 (7), 1572-1582, 2011
72011
Current high harmonics investigation of an AC-DC-AC converter consisting of high frequency semiconductor elements supplying a DC machine
K Georgakas, A Safacas, I Tsoumas
Electromotion 2005, 27–29 September, 2005, Lausanne, Switzerland, proceedings, 2005
62005
A method for power conditioning with harmonic reduction in microgrids
ID Bouloumpasis, PN Vovos, KG Georgakas, NA Vovos
Proceedings of the International Conference on Renewable Energy and Power …, 2014
52014
Efficiency and power factor investigation of characteristic converter topologies via simulation
K Georgakas, A Safacas
2005 International Conference on Electrical Machines and Systems 2, 1422-1427, 2005
52005
Voltage harmonic injection angle optimisation for grid current harmonics using a PV converter
ID Bouloumpasis, PN Vovos, KG Georgakas
IET Power Electronics 12 (9), 2382-2388, 2019
42019
Multipurpose Power Converter for Non-Grid-Connected Microsystems
PN Vovos, KG Georgakas
International Journal of Emerging Electric Power Systems 16 (2), 165-179, 2015
32015
Determination of the optimum power factor and efficiency values of a single phase converter supplying a DC drive via simulation
K Georgakas, A Safacas, I Georgakopoulos
ICEM, Conference Chania, Greece, 2006
32006
Smart Boilers: Grid Support Services from Non-Critical Loads
PN Vovos, KG Georgakas
Journal of Power and Energy Engineering 8 (12), 23, 2020
12020
Optimal operation of a single phase converter by switching frequency changes
K Georgakas, A Safacas
2007 European Conference on Power Electronics and Applications, 1-9, 2007
12007
Grid Quality Services from Smart Boilers: Experimental Verification on Realistic Scenarios for Micro-Grids with Demand-Side Management Oriented to Self-Consumption
GS Dimitrakakis, KG Georgakas, ES Topalis, PN Vovos
Energies 17 (9), 2096, 2024
2024
Assessment Indexes for Converter PQ Control Coupling
PN Vovos, ID Bouloumpasis, KG Georgakas
Energies 13 (5), 1144, 2020
2020
A fuzzy control scheme for an isolated domestic application using fuel cell system
CN Papadimitriou, PN Vovos, KG Georgakas, NA Vovos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1313-1318, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18