Παρακολούθηση
Panagiotis Zervas
Panagiotis Zervas
Assistant Professor, Dept. of Electrical and Computer Engineering at University of Peloponnese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Benchmarking feature selection techniques on the speaker verification task
T Ganchev, P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks And Digital …, 2006
262006
Bayesian Induction of intonational phrase breaks
P Zervas, M Maragoudakis, N Fakotakis, G Kokkinakis
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
202003
Segmental duration modeling for Greek speech synthesis
A Lazaridis, P Zervas, G Kokkinakis
19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence …, 2007
172007
A universal system for cough detection in domestic acoustic environments
N Simou, N Stefanakis, P Zervas
2020 28th European signal processing conference (EUSIPCO), 111-115, 2021
152021
Collaborative music making as ‘remediated’practice
D Akoumianakis, G Ktistakis, G Vlachakis, P Zervas, C Alexandraki
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-8, 2013
132013
A CART approach for duration modeling of Greek phonemes
A Lazaridis, P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Proc. of SPECOM, 287-292, 2007
132007
Development and evaluation of a prosodic database for Greek speech synthesis and research
P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Journal of Quantitative Linguistics 15 (2), 154-184, 2008
122008
The MusiNet project: Towards unraveling the full potential of Networked Music Performance systems
D Akoumianakis, C Alexandraki, V Alexiou, C Anagnostopoulou, ...
IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence …, 2014
112014
A data-driven framework for intonational phrase break prediction
M Maragoudakis, P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Text, Speech and Dialogue: 6th International Conference, TSD 2003, České …, 2003
102003
Development of a prosodic database for greek speech synthesis
P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Proceedings of SPECOM, 603-606, 2005
92005
A Greek TTS based on Non uniform unit concatenation and the utilization of Festival architecture
P Zervas, I Potamitis, N Fakotakis, G Kokkinakis
First Balkan Conference on Informatics, Thessalonica, Greece, 662-668, 2003
92003
The musinet project: Addressing the challenges in networked music performance systems
D Akoumianakis, C Alexandraki, V Alexiou, C Anagnostopoulou, ...
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
82015
Employing Fujisaki’s intonation model parameters for emotion recognition
P Zervas, I Mporas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006 …, 2006
82006
Recognition of greek phonemes using support vector machines
I Mporas, T Ganchev, P Zervas, N Fakotakis
Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006 …, 2006
82006
Evaluation of corpus based tone prediction in mismatched environments for Greek TtS synthesis
P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis, G Kouroupetroglou, G Xydas
Eighth International Conference on Spoken Language Processing, 2004
82004
Greek emotional database: construction and linguistic analysis
P Zervas, I Geourga, N Fakotakis, G Kokkinakis
Proceedings of the 6th International Conference of Greek Linguistics, 2003
82003
Pitch accent prediction from ToBI annotated corpora based on Bayesian learning
P Zervas, N Fakotakis, G Kokkinakis
Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference, TSD 2004, Brno …, 2004
52004
MusiCoLab: towards a modular architecture for collaborative music learning
C Alexandraki, D Akoumianakis, M Kalochristianakis, P Zervas, ...
Proceedings of the Web Audio Conference, 2022
42022
Evaluation of implicit broad phonemic segmentation of speech signals using pitchmarks
I Mporas, P Zervas, N Fakotakis
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-4, 2006
42006
Negative Emotional State Detection from Speech
P Zervas, T Ganchev, N Fakotakis
symposium on Communication systems, Networks and Digital Signal Processing …, 2006
42006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20