Παρακολούθηση
Jonathan Krause
Jonathan Krause
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Imagenet large scale visual recognition challenge
O Russakovsky, J Deng, H Su, J Krause, S Satheesh, S Ma, Z Huang, ...
International journal of computer vision 115, 211-252, 2015
445732015
3d object representations for fine-grained categorization
J Krause, M Stark, J Deng, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2013
36832013
Fine-grained recognition without part annotations
J Krause, H Jin, J Yang, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
5742015
Using deep learning and Google Street View to estimate the demographic makeup of neighborhoods across the United States
T Gebru, J Krause, Y Wang, D Chen, J Deng, EL Aiden, L Fei-Fei
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (50), 13108-13113, 2017
5412017
Grader variability and the importance of reference standards for evaluating machine learning models for diabetic retinopathy
J Krause, V Gulshan, E Rahimy, P Karth, K Widner, GS Corrado, L Peng, ...
Ophthalmology 125 (8), 1264-1272, 2018
4922018
A hierarchical approach for generating descriptive image paragraphs
J Krause, J Johnson, R Krishna, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
4312017
The unreasonable effectiveness of noisy data for fine-grained recognition
J Krause, B Sapp, A Howard, H Zhou, A Toshev, T Duerig, J Philbin, ...
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
4272016
How to read articles that use machine learning: users’ guides to the medical literature
Y Liu, PHC Chen, J Krause, L Peng
Jama 322 (18), 1806-1816, 2019
4102019
Fine-grained crowdsourcing for fine-grained recognition
J Deng, J Krause, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
3852013
Using a deep learning algorithm and integrated gradients explanation to assist grading for diabetic retinopathy
R Sayres, A Taly, E Rahimy, K Blumer, D Coz, N Hammel, J Krause, ...
Ophthalmology 126 (4), 552-564, 2019
3782019
Tool detection and operative skill assessment in surgical videos using region-based convolutional neural networks
A Jin, S Yeung, J Jopling, J Krause, D Azagury, A Milstein, L Fei-Fei
2018 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV), 691-699, 2018
3102018
Hedging Your Bets: Optimizing Accuracy-Specificity Trade-offs in Large Scale Visual Recognition
J Deng, J Krause, AC Berg, L Fei-Fei
2422012
The next big one: Detecting earthquakes and other rare events from community-based sensors
M Faulkner, M Olson, R Chandy, J Krause, KM Chandy, A Krause
Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Conference on Information …, 2011
2162011
Deep learning versus human graders for classifying diabetic retinopathy severity in a nationwide screening program
P Ruamviboonsuk, J Krause, P Chotcomwongse, R Sayres, R Raman, ...
NPJ digital medicine 2 (1), 25, 2019
212*2019
Scalable multi-label annotation
J Deng, O Russakovsky, J Krause, MS Bernstein, A Berg, L Fei-Fei
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2014
2002014
Deep learning and glaucoma specialists: the relative importance of optic disc features to predict glaucoma referral in fundus photographs
S Phene, RC Dunn, N Hammel, Y Liu, J Krause, N Kitade, ...
Ophthalmology 126 (12), 1627-1639, 2019
1672019
Learning features and parts for fine-grained recognition
J Krause, T Gebru, J Deng, LJ Li, L Fei-Fei
2014 22nd International conference on pattern recognition, 26-33, 2014
1502014
Collecting a large-scale dataset of fine-grained cars
J Krause, J Deng, M Stark, L Fei-Fei
1142013
Fine-grained car detection for visual census estimation
T Gebru, J Krause, Y Wang, D Chen, J Deng, L Fei-Fei
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
1102017
Fine-Grained Categorization for 3D Scene Understanding
M Stark, J Krause, B Pepik, D Meger, JJ Little, B Schiele, D Koller
British Machine Vision Conference (BMVC), 2012
972012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20