Παρακολούθηση
Tobias Preusser
Tobias Preusser
Constructor University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα constructor.university
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-intensity focused ultrasound: principles, therapy guidance, simulations and applications
JW Jenne, T Preusser, M Günther
Zeitschrift für Medizinische Physik 22 (4), 311-322, 2012
1792012
Anisotropic diffusion in vector field visualization on euclidean domains and surfaces
U Diewald, T Preusser, M Rumpf
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 6 (2), 139-149, 2000
1452000
Stochastic collocation for optimal control problems with stochastic PDE constraints
H Tiesler, RM Kirby, D Xiu, T Preusser
SIAM Journal on Control and Optimization 50 (5), 2659-2682, 2012
1232012
The virtual liver: a multidisciplinary, multilevel challenge for systems biology
HG Holzhütter, D Drasdo, T Preusser, J Lippert, AM Henney
Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine 4 (3), 221-235, 2012
1222012
Numerical simulation of radio frequency ablation with state dependent material parameters in three space dimensions
T Kröger, I Altrogge, T Preusser, PL Pereira, D Schmidt, A Weihusen, ...
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2006: 9th …, 2006
922006
Composite finite elements for 3D image based computing
F Liehr, T Preusser, M Rumpf, S Sauter, LO Schwen
Computing and visualization in science 12, 171-188, 2009
812009
A level set method for anisotropic geometric diffusion in 3D image processing
M Rumpf, T Preusser
SIAM Journal on Applied Mathematics 62 (5), 1772-1793, 2002
802002
Anisotropic nonlinear diffusion in flow visualization
T Preußer, M Rumpf
Proceedings Visualization'99 (Cat. No. 99CB37067), 325-539, 1999
791999
An adaptive finite element method for large scale image processing
T Preußer, M Rumpf
Journal of Visual Communication and Image Representation 11 (2), 183-195, 2000
702000
A phase field model for continuous clustering on vector fields
H Garcke, T Preusser, M Rumpf, AC Telea, U Weikard, JJ van Wijk
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 7 (3), 230-241, 2001
692001
Spatio-temporal simulation of first pass drug perfusion in the liver
LO Schwen, M Krauss, C Niederalt, F Gremse, F Kiessling, A Schenk, ...
PLoS computational biology 10 (3), e1003499, 2014
622014
Interactive multi-criteria planning for radiofrequency ablation
C Schumann, C Rieder, S Haase, K Teichert, P Süss, P Isfort, P Bruners, ...
International journal of computer assisted radiology and surgery 10, 879-889, 2015
612015
Analysis and algorithmic generation of hepatic vascular systems
LO Schwen, T Preusser
International journal of hepatology 2012 (1), 357687, 2012
612012
Fast estimation of the vascular cooling in RFA based on numerical simulation
T Kröger, T Pätz, I Altrogge, A Schenk, KS Lehmann, BB Frericks, JP Ritz, ...
The open biomedical engineering journal 4, 16, 2010
562010
Multiscale optimization of the probe placement for radiofrequency ablation
I Altrogge, T Preusser, T Kröger, C Büskens, PL Pereira, D Schmidt, ...
Academic radiology 14 (11), 1310-1324, 2007
562007
An adaptive finite element method for large scale image processing
T Preußer, M Rumpf
International Conference on Scale-Space Theories in Computer Vision, 223-234, 1999
541999
Uncertainty in medical visualization: Towards a taxonomy
G Ristovski, T Preusser, HK Hahn, L Linsen
Computers & Graphics 39, 60-73, 2014
522014
Flow field clustering via algebraic multigrid
M Griebel, T Preusser, M Rumpf, MA Schweitzer, A Telea
IEEE Visualization 2004, 35-42, 2004
522004
Representative sinusoids for hepatic four-scale pharmacokinetics simulations
LO Schwen, A Schenk, C Kreutz, J Timmer, MM Bartolomé Rodríguez, ...
PloS one 10 (7), e0133653, 2015
512015
A continuous clustering method for vector fields
H Garcke, T Preußer, M Rumpf, A Telea, U Weikard, J Van Wijk
Proceedings Visualization 2000. VIS 2000 (Cat. No. 00CH37145), 351-358, 2000
492000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20