Παρακολούθηση
Raian Ali
Raian Ali
Professor, HBKU, Qatar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hbku.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A goal-based framework for contextual requirements modeling and analysis
R Ali, F Dalpiaz, P Giorgini
Requirements Engineering 15 (4), 439-458, 2010
3352010
The four pillars of crowdsourcing: A reference model
M Hosseini, K Phalp, J Taylor, R Ali
2014 IEEE Eighth International Conference on Research Challenges in …, 2014
2362014
The Crowd in Requirements Engineering: The Landscape and Challenges
EC Groen, N Seyff, R Ali, F Dalpiaz, J Doerr, E Guzman, M Hosseini, ...
IEEE Software 34 (2), 44-52, 2017
2302017
Combating Fear of Missing Out (FoMO) on Social Media: The FoMO-R Method
A Alutaybi, D Al-Thani, J McAlaney, R Ali
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (17), 6128, 2020
1972020
Crowdsourcing: A taxonomy and systematic mapping study
M Hosseini, A Shahri, K Phalp, J Taylor, R Ali
Computer Science Review 17, 43-69, 2015
1372015
Four reference models for transparency requirements in information systems
M Hosseini, A Shahri, K Phalp, R Ali
Requirements Engineering 23 (2), 251-275, 2018
1142018
Towards a code of ethics for gamification at enterprise
A Shahri, M Hosseini, K Phalp, J Taylor, R Ali
IFIP Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling, 235-245, 2014
1142014
REfine: A gamified platform for participatory requirements engineering
R Snijders, F Dalpiaz, S Brinkkemper, M Hosseini, R Ali, A Ozum
Crowd-Based Requirements Engineering (CrowdRE), 2015 IEEE 1st International …, 2015
1092015
Requirements-driven adaptive security: Protecting variable assets at runtime
M Salehie, L Pasquale, I Omoronyia, R Ali, B Nuseibeh
2012 20th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE), 111-120, 2012
952012
Reasoning with contextual requirements: Detecting inconsistency and conflicts
R Ali, F Dalpiaz, P Giorgini
Information and Software Technology 55 (1), 35-57, 2013
922013
How to Engineer Gamification: The Consensus, the Best Practice and the Grey Areas
A Shahri, M Hosseini, KT Phalp, J Taylor, R Ali
Journal of Organizational and End User Computing 29, 2017
902017
The emerging requirement for digital addiction labels
R Ali, N Jiang, K Phalp, S Muir, J McAlaney
International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for …, 2015
882015
Defining Digital Addiction: Key Features From the Literature
MB Al-Mourad, J McAlaney, T Skinner, M Pleva, R Ali
Psihologija Journal, 2020
872020
Towards crowdsourcing for requirements engineering
M Hosseini, KT Phalp, J Taylor, R Ali
Bournemouth University, Fern Barrow, Poole, Dorset, BH12 5BB, UK, 2014
862014
Social adaptation: when software gives users a voice
R Ali, C Solis, I Omoronyia, M Salehie, B Nuseibeh
ENASE 2012 - Proceedings of the 7th International Conference on Evaluation …, 2012
852012
Social sensing: when users become monitors
R Ali, C Solis, M Salehie, I Omoronyia, B Nuseibeh, W Maalej
19th ACM SIGSOFT Symposium on Foundations of Software Engineering, SIGSOFT …, 2011
842011
Crowd intelligence in requirements engineering: Current status and future directions
JA Khan, L Liu, L Wen, R Ali
Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: 25th …, 2019
792019
How Can Social Networks Design Trigger Fear of Missing Out?
A Alutaybi, E Arden-Close, J McAlaney, A Stefanidis, K Phalp, R Ali
The 2019 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics …, 2019
742019
Crowd-centric requirements engineering
R Snijders, F Dalpiaz, M Hosseini, A Shahri, R Ali
2014 IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing …, 2014
702014
Combatting digital addiction: Current approaches and future directions
D Cemiloglu, MB Almourad, J McAlaney, R Ali
Technology in Society 68, 101832, 2022
682022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20