Παρακολούθηση
Dimitris Papadias
Dimitris Papadias
Professor of Computer Science, HKUST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Progressive skyline computation in database systems
D Papadias, Y Tao, G Fu, B Seeger
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (1), 41-82, 2005
11972005
An optimal and progressive algorithm for skyline queries
D Papadias, Y Tao, G Fu, B Seeger
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
11682003
Query processing in spatial network databases
D Papadias, J Zhang, N Mamoulis, Y Tao
Proceedings 2003 VLDB Conference, 802-813, 2003
9882003
Preventing location-based identity inference in anonymous spatial queries
P Kalnis, G Ghinita, K Mouratidis, D Papadias
IEEE transactions on knowledge and data engineering 19 (12), 1719-1733, 2007
9672007
The TPR*-tree: An optimized spatio-temporal access method for predictive queries
Y Tao, D Papadias, J Sun
Proceedings 2003 VLDB conference, 790-801, 2003
7812003
Continuous nearest neighbor search
Y Tao, D Papadias, Q Shen
VLDB'02: Proceedings of the 28th International Conference on Very Large …, 2002
6822002
The mv3r-tree: A spatio-temporal access method for timestamp and interval queries
Y Tao, D Papadias
Proceedings of Very Large Data Bases Conference (VLDB), 11-14 September, Rome, 2001
5992001
Efficient OLAP operations in spatial data warehouses
D Papadias, P Kalnis, J Zhang, Y Tao
Advances in Spatial and Temporal Databases: 7th International Symposium …, 2001
4982001
Conceptual partitioning: An efficient method for continuous nearest neighbor monitoring
K Mouratidis, D Papadias, M Hadjieleftheriou
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
4812005
Computer supported argumentation and collaborative decision making: the HERMES system
N Karacapilidis, D Papadias
Information systems 26 (4), 259-277, 2001
4702001
Location-based spatial queries
J Zhang, M Zhu, D Papadias, Y Tao, DL Lee
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
4242003
Topological relations in the world of minimum bounding rectangles: A study with R-trees
D Papadias, T Sellis, Y Theodoridis, MJ Egenhofer
Proceedings of the 1995 ACM SIGMOD international conference on management of …, 1995
4031995
Time-parameterized queries in spatio-temporal databases
Y Tao, D Papadias
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2002
4012002
Reverse knn search in arbitrary dimensionality
Y Tao, D Papadias, X Lian
Proceedings of the Very Large Data Bases Conference (VLDB), Toronto, 2004
3962004
Diagrammatic reasoning: Cognitive and computational perspectives
J Glasgow, NH Narayanan, B Chandrasekaran
Mit Press, 1995
3791995
Prediction and indexing of moving objects with unknown motion patterns
Y Tao, C Faloutsos, D Papadias, B Liu
Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2004
3782004
Group nearest neighbor queries
D Papadias, Q Shen, Y Tao, K Mouratidis
Proceedings. 20th International conference on data engineering, 301-312, 2004
3702004
Maintaining sliding window skylines on data streams
Y Tao, D Papadias
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 18 (3), 377-391, 2006
3682006
Aggregate nearest neighbor queries in spatial databases
D Papadias, Y Tao, K Mouratidis, CK Hui
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (2), 529-576, 2005
3622005
Continuous monitoring of top-k queries over sliding windows
K Mouratidis, S Bakiras, D Papadias
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
3352006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20