Παρακολούθηση
Fabian Neuhaus
Fabian Neuhaus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ovgu.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Relations in biomedical ontologies
B Smith, W Ceusters, B Klagges, J Köhler, A Kumar, J Lomax, C Mungall, ...
Genome biology 6, 1-15, 2005
14062005
CARO–the common anatomy reference ontology
MA Haendel, F Neuhaus, D Osumi-Sutherland, PM Mabee, JLV Mejino Jr, ...
Anatomy ontologies for bioinformatics: principles and practice, 327-349, 2008
1272008
Towards ontology evaluation across the life cycle -- The Ontology Summit 2013
F Neuhaus, A Vizedom, K Baclawski, M Bennett, M Dean, M Denny, ...
Applied Ontology 8 (3), 179-194, 2013
96*2013
Choosing the right path: Image schema theory as a foundation for concept invention
MM Hedblom, O Kutz, F Neuhaus
Journal of Artificial General Intelligence 6 (1), 21-54, 2015
832015
Basic Formal Ontology 2.0: Specification and user’s guide
B Smith, M Almeida, J Bona, M Brochhausen, W Ceusters, M Courtot, ...
National Center for Ontological Research: Buffalo, NY, USA, 50, 2015
742015
Introducing the Open Energy Ontology: Enhancing data interpretation and interfacing in energy systems analysis
M Booshehri, L Emele, S Flügel, H Förster, J Frey, U Frey, M Glauer, ...
Energy and AI 5, 100074, 2021
722021
The distributed ontology, modeling and specification language–DOL
T Mossakowski, M Codescu, F Neuhaus, O Kutz
The Road to Universal Logic: Festschrift for the 50th Birthday of Jean-Yves …, 2015
632015
A formal theory of substances, qualities, and universals
F Neuhaus, P Grenon, B Smith
Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the Third …, 2004
532004
Image schemas in computational conceptual blending
MM Hedblom, O Kutz, F Neuhaus
Cognitive Systems Research 39, 42-57, 2016
512016
E pluribus unum: Formalisation, use-cases, and computational support for conceptual blending
O Kutz, J Bateman, F Neuhaus, T Mossakowski, M Bhatt
In Tarek R. Besold, Marco Schorlemmer, and Allain Smaill, editors …, 2015
512015
Between Contact and Support: Introducing a Logic for Image Schemas and Directed Movement
MM Hedblom, O Kutz, T Mossakowski, F Neuhaus
AI* IA 2017 Advances in Artificial Intelligence: XVIth International …, 2017
432017
A strategy for building neuroanatomy ontologies
D Osumi-Sutherland, S Reeve, CJ Mungall, F Neuhaus, A Ruttenberg, ...
Bioinformatics 28 (9), 1262-1269, 2012
422012
Modular semantics and characteristics for bipolar weighted argumentation graphs
T Mossakowski, F Neuhaus
arXiv preprint arXiv:1807.06685, 2018
362018
Ontohub: A semantic repository engine for heterogeneous ontologies
M Codescu, E Kuksa, O Kutz, T Mossakowski, F Neuhaus
Applied Ontology 12 (3-4), 275-298, 2017
362017
Learning chemistry: exploring the suitability of machine learning for the task of structure-based chemical ontology classification
J Hastings, M Glauer, A Memariani, F Neuhaus, T Mossakowski
Journal of Cheminformatics 13, 1-20, 2021
302021
Anatomy Ontologies for Bioinformatics: Principles and Practice
M Haendel, F Neuhaus, D Osumi-Sutherland, PM Mabee, JLV Mejino Jr, ...
302008
The Road to Universal Logic–Festschrift for 50th birthday of Jean-Yves Beziau, Volume II
T Mossakowski, M Codescu, F Neuhaus, O Kutz
Studies in Universal Logic. Birkhäuser. chapter The distributed ontology …, 2015
232015
Fabricating monsters is hard-towards the automation of conceptual blending
F Neuhaus, O Kutz, M Codescu, T Mossakowski
Proceedings of the Workshop “Computational Creativity, Concept Invention …, 2014
232014
Blending in the Hub.
O Kutz, F Neuhaus, T Mossakowski, M Codescu
ICCC, 297-305, 2014
182014
Modeling principles and methodologies-spatial representation and reasoning
T Bittner, M Donnelly, LJ Goldberg, F Neuhaus
Anatomy Ontologies for Bioinformatics: Principles and Practice, 307-326, 2008
182008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20