Παρακολούθηση
Claudio Pellegrini
Claudio Pellegrini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collective instabilities and high-gain regime in a free electron laser
R Bonifacio, C Pellegrini, LM Narducci
Optics Communications 50 (6), 373-378, 1984
20191984
The physics of x-ray free-electron lasers
C Pellegrini, A Marinelli, S Reiche
Reviews of Modern Physics 88 (1), 015006, 2016
5812016
Spectrum, temporal structure, and fluctuations in a high-gain free-electron laser starting from noise
R Bonifacio, L De Salvo, P Pierini, N Piovella, C Pellegrini
Physical review letters 73 (1), 70, 1994
5221994
The linac coherent light source single particle imaging road map
A Aquila, A Barty, C Bostedt, S Boutet, G Carini, D DePonte, P Drell, ...
Structural Dynamics 2 (4), 2015
2162015
High‐energy inverse free‐electron laser accelerator
ED Courant, C Pellegrini, W Zakowicz
AIP Conference Proceedings 127 (1), 849-874, 1985
2141985
Tetrad fields and gravitational fields
JP C. Pellegrini
Mat. Fys. Skr. Dan. Vid. Selsk. 2 (4), 1963
2061963
Measurements of Gain Larger than at in a Self-Amplified Spontaneous-Emission Free-Electron Laser
MJ Hogan, C Pellegrini, J Rosenzweig, S Anderson, P Frigola, ...
Physical Review Letters 81 (22), 4867, 1998
1881998
A proposed dielectric-loaded resonant laser accelerator
J Rosenzweig, A Murokh, C Pellegrini
Physical review letters 74 (13), 2467, 1995
1711995
Free electron lasers for the XUV spectral region
JB Murphy, C Pellegrini
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 1985
1621985
The history of X-ray free-electron lasers
C Pellegrini
The European Physical Journal H 37 (5), 659-708, 2012
1572012
Collective instability of a free electron laser including space charge and harmonics
JB Murphy, C Pellegrini, R Bonifacio
Optics communications 53 (3), 197-202, 1985
1521985
Experimental characterization of nonlinear harmonic radiation from a visible self-amplified spontaneous emission free-electron laser at saturation
A Tremaine, XJ Wang, M Babzien, I Ben-Zvi, M Cornacchia, HD Nuhn, ...
Physical review letters 88 (20), 204801, 2002
1482002
Free electron lasers: Present status and future challenges
WA Barletta, J Bisognano, JN Corlett, P Emma, Z Huang, KJ Kim, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2010
1472010
Laser Handbook
WB Colson, C Pellegrini, A Renieri, ML Stitch
North-Holland, 1972
1431972
Generation of ultra-short, high brightness electron beams for single-spike SASE FEL operation
JB Rosenzweig, D Alesini, G Andonian, M Boscolo, M Dunning, L Faillace, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2008
1372008
Research and development toward a 4.5− 1.5 Å linac coherent light source (LCLS) at SLAC
R Tatchyn, J Arthur, M Baltay, K Bane, R Boyce, M Cornacchia, T Cremer, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 1996
1281996
X-ray free-electron lasers: from dreams to reality
C Pellegrini
Physica Scripta 2016 (T169), 014004, 2017
1202017
Experimental demonstration of dynamic focusing of a relativistic electron bunch by an overdense plasma lens
G Hairapetian, P Davis, CE Clayton, C Joshi, SC Hartman, C Pellegrini, ...
Physical review letters 72 (15), 2403, 1994
1151994
Modeling and multidimensional optimization of a tapered free electron laser
Y Jiao, J Wu, Y Cai, AW Chao, WM Fawley, J Frisch, Z Huang, HD Nuhn, ...
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 15 (5), 050704, 2012
1122012
Self-amplified spontaneous emission for short wavelength coherent radiation
KJ Kim, M Xie
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 1993
1121993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20