Παρακολούθηση
Olav Hellwig
Olav Hellwig
Chemnitz University of Technology and Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.tu-chemnitz.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lensless imaging of magnetic nanostructures by X-ray spectro-holography
S Eisebitt, J Lüning, WF Schlotter, M Lörgen, O Hellwig, W Eberhardt, ...
Nature 432 (7019), 885-888, 2004
7882004
Magnetic recording at 1.5 Pb m− 2 using an integrated plasmonic antenna
BC Stipe, TC Strand, CC Poon, H Balamane, TD Boone, JA Katine, JL Li, ...
Nature photonics 4 (7), 484-488, 2010
5202010
Magnetization reversal of Co∕ Pt multilayers: Microscopic origin of high-field magnetic irreversibility
JE Davies, O Hellwig, EE Fullerton, G Denbeaux, JB Kortright, K Liu
Physical Review B 70 (22), 224434, 2004
3142004
Domain structure and magnetization reversal of antiferromagnetically coupled perpendicular anisotropy films
O Hellwig, A Berger, JB Kortright, EE Fullerton
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 319 (1-2), 13-55, 2007
2962007
Bit-patterned magnetic recording: Theory, media fabrication, and recording performance
TR Albrecht, H Arora, V Ayanoor-Vitikkate, JM Beaujour, D Bedau, ...
IEEE Transactions on Magnetics 51 (5), 1-42, 2015
2382015
Separating dipolar broadening from the intrinsic switching field distribution in perpendicular patterned media
O Hellwig, A Berger, T Thomson, E Dobisz, ZZ Bandic, H Yang, ...
Applied Physics Letters 90 (16), 162516, 2007
1892007
Femtosecond Single-Shot Imaging of Nanoscale Ferromagnetic Order in Multilayers Using Resonant X-Ray Holography
T Wang, D Zhu, B Wu, C Graves, S Schaffert, T Rander, L Müller, ...
Physical review letters 108 (26), 267403, 2012
1842012
Ultrafast magnetization dynamics in high perpendicular anisotropy multilayers
A Barman, S Wang, O Hellwig, A Berger, EE Fullerton, H Schmidt
Journal of applied physics 101 (9), 09D102, 2007
1742007
Anisotropy dependence of irreversible switching in and exchange spring magnet films
JE Davies, O Hellwig, EE Fullerton, JS Jiang, SD Bader, GT Zimanyi, ...
Applied Physics Letters 86 (26), 262503, 2005
1642005
Reversal mechanisms in perpendicularly magnetized nanostructures
JM Shaw, SE Russek, T Thomson, MJ Donahue, BD Terris, O Hellwig, ...
Physical Review B 78 (2), 024414, 2008
1562008
Bit patterned media based on block copolymer directed assembly with narrow magnetic switching field distribution
O Hellwig, JK Bosworth, E Dobisz, D Kercher, T Hauet, G Zeltzer, ...
Applied Physics Letters 96 (5), 052511, 2010
1522010
Tunable magnonic frequency and damping in multilayers with variable Co layer thickness
S Pal, B Rana, O Hellwig, T Thomson, A Barman
Applied Physics Letters 98 (8), 082501, 2011
1502011
Direct Imaging and Determination of the Uncompensated Spin Density in Exchange-Biased Multilayers
P Kappenberger, S Martin, Y Pellmont, HJ Hug, JB Kortright, O Hellwig, ...
Physical review letters 91 (26), 267202, 2003
1452003
A new phase diagram for layered antiferromagnetic films
O Hellwig, TL Kirk, JB Kortright, A Berger, EE Fullerton
Nature materials 2 (2), 112-116, 2003
1452003
Multiple reference Fourier transform holography with soft x rays
WF Schlotter, R Rick, K Chen, A Scherz, J Stöhr, J Lüning, S Eisebitt, ...
Applied Physics Letters 89 (16), 163112, 2006
1402006
Disorder-induced microscopic magnetic memory
MS Pierce, CR Buechler, LB Sorensen, JJ Turner, SD Kevan, EA Jagla, ...
Physical review letters 94 (1), 017202, 2005
1322005
Evidence for a dynamic phase transition in [Co/Pt] 3 magnetic multilayers
DT Robb, YH Xu, O Hellwig, J McCord, A Berger, MA Novotny, PA Rikvold
Physical Review B 78 (13), 134422, 2008
1292008
Coercivity tuning in Co/Pd multilayer based bit patterned media
O Hellwig, T Hauet, T Thomson, E Dobisz, JD Risner-Jamtgaard, D Yaney, ...
Applied Physics Letters 95 (23), 232505, 2009
1222009
Quasistatic x-ray speckle metrology of microscopic magnetic return-point memory
MS Pierce, RG Moore, LB Sorensen, SD Kevan, O Hellwig, EE Fullerton, ...
Physical review letters 90 (17), 175502, 2003
1222003
X-ray studies of aligned magnetic stripe domains in perpendicular multilayers
O Hellwig, GP Denbeaux, JB Kortright, EE Fullerton
Physica B: Condensed Matter 336 (1-2), 136-144, 2003
1212003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20