Παρακολούθηση
Veselin Rakocevic
Veselin Rakocevic
Department of Engineering, City, University of London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα city.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Host-based intrusion detection for VANETs: A statistical approach to rogue node detection
K Zaidi, MB Milojevic, V Rakocevic, A Nallanathan, M Rajarajan
IEEE transactions on vehicular technology 65 (8), 6703-6714, 2015
2092015
A1: An energy efficient topology control algorithm for connected area coverage in wireless sensor networks
S Rizvi, HK Qureshi, SA Khayam, V Rakocevic, M Rajarajan
Journal of Network and Computer Applications 35 (2), 597-605, 2012
842012
Distributed road traffic congestion quantification using cooperative VANETs
M Milojevic, V Rakocevic
2014 13th annual Mediterranean ad hoc networking workshop (MED-HOC-NET), 203-210, 2014
732014
Improving the performance of the distributed scheduler in IEEE 802.16 mesh networks
N Bayer, B Xu, V Rakocevic, J Habermann
2007 IEEE 65th Vehicular Technology Conference-VTC2007-Spring, 1193-1197, 2007
712007
Transmission timing of signaling messages in IEEE 802.16 based mesh networks
N Bayer, D Sivchenko, B Xu, V Rakocevic, J Habermann
12th European Wireless Conference 2006-Enabling Technologies for Wireless …, 2006
672006
A mobility enabled inpatient monitoring system using a ZigBee medical sensor network
HC Tung, KF Tsang, KL Lam, HY Tung, BYS Li, LF Yeung, KT Ko, WH Lau, ...
Sensors 14 (2), 2397-2416, 2014
582014
Data Centric Rogue Node Detection in VANETs
K Zaidi, M Milojevic, V Rakocevic, M Rajarajan
IEEE Trustcom 2014, Beijing, China, 2014
582014
Application-oriented modelling of domestic energy demand
JK Gruber, S Jahromizadeh, M Prodanovic, V Rakocevic
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 61, 656-664, 2014
432014
Poly: A reliable and energy efficient topology control protocol for wireless sensor networks
HK Qureshi, S Rizvi, M Saleem, SA Khayam, V Rakocevic, M Rajarajan
Computer Communications 34 (10), 1235-1242, 2011
432011
IMS based IPTV services: architecture and implementation
E Mikoczy, D Sivchenko, B Xu, V Rakocevic
3rd International ICST Conference on Mobile Multimedia Communications, 2010
432010
A cross layer solution to address TCP intra-flow performance degradation in multihop ad hoc networks
V Rakocevic, E Hamadani
Journal of Internet Engineering 2 (1), 146-156, 2008
432008
Performance analysis of bandwidth allocation schemes in multiservice IP networks using utility functions
V Rakocevic, J Griffiths, G Cope
Teletraffic Science and Engineering 4, 233-243, 2001
412001
Multihop wireless networks
T Braun, A Kassler, M Kihl, V Rakocevic, V Siris, G Heijenk
Traffic and QoS Management in Wireless Multimedia Networks: COST 290 Final …, 2009
332009
Timestamp authentication protocol for remote monitoring in ehealth
K Elmufti, D Weerasinghe, M Rajarajan, V Rakocevic, S Khan
2008 Second International Conference on Pervasive Computing Technologies for …, 2008
332008
TCP contention control: a cross layer approach to improve TCP performance in multihop ad hoc networks
E Hamadani, V Rakocevic
Wired/Wireless Internet Communications: 5th International Conference, WWIC …, 2007
312007
Location aware data aggregation for efficient message dissemination in vehicular ad hoc networks
M Milojevic, V Rakocevic
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (12), 5575-5583, 2015
242015
Distributed Vehicular Traffic Congestion Detection Algorithm for Urban Environments
M Milojevic, V Rakocevic
Vehicular Networking Conference (VNC), 2013 IEEE, 182-185, 2013
24*2013
Application-aware scheduling for VoIP in wireless mesh networks
N Bayer, B Xu, V Rakocevic, J Habermann
Computer Networks 54 (2), 257-277, 2010
242010
Device data protection in mobile healthcare applications
D Weerasinghe, M Rajarajan, V Rakocevic
Electronic Healthcare: First International Conference, eHealth 2008, London …, 2009
242009
A Framework for Multiaccess Support for Unreliable Internet Traffic using Multipath DCCP
M Amend, E Bogenfeld, MI Cvjetkovic, V Rakocevic, M Pieska, A Kassler, ...
IEEE Conference on Local Computer Networks, 2019, pp. 316-323., 2019
232019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20