Παρακολούθηση
Angelo Fanelli
Angelo Fanelli
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicaen.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient computation of approximate pure Nash equilibria in congestion games
I Caragiannis, A Fanelli, N Gravin, A Skopalik
2011 IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 532-541, 2011
702011
Price of Pareto optimality in hedonic games
E Elkind, A Fanelli, M Flammini
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
68*2016
Nash stable outcomes in fractional hedonic games: Existence, efficiency and computation
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, G Monaco, L Moscardelli
Journal of Artificial Intelligence Research 62, 315-371, 2018
642018
Approximate pure Nash equilibria in weighted congestion games: existence, efficient computation, and structure
I Caragiannis, A Fanelli, N Gravin, A Skopalik
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 3 (1), 1-32, 2015
562015
Dynamics of profit-sharing games
J Augustine, N Chen, E Elkind, A Fanelli, N Gravin, D Shiryaev
Internet Mathematics 11 (1), 1-22, 2015
422015
Improved lower bounds on the price of stability of undirected network design games
V Bilo, I Caragiannis, A Fanelli, G Monaco
Theory of Computing Systems 52, 668-686, 2013
382013
On the price of stability of fractional hedonic games
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, G Monaco, L Moscardelli
Proceedings of the 2015 International Conference on Autonomous Agents and …, 2015
372015
Nash stability in fractional hedonic games
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, G Monaco, L Moscardelli
International Conference on Web and Internet Economics, 486-491, 2014
372014
Graphical congestion games
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
Algorithmica 61, 274-297, 2011
332011
The speed of convergence in congestion games under best-response dynamics
A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 796-807, 2008
282008
Opinion formation games with dynamic social influences
V Bilo, A Fanelli, L Moscardelli
Web and Internet Economics: 12th International Conference, WINE 2016 …, 2016
262016
Performance of one-round walks in linear congestion games
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
Theory of Computing Systems 49 (1), 24-45, 2011
262011
On best response dynamics in weighted congestion games with polynomial delays
A Fanelli, L Moscardelli
Distributed Computing 24 (5), 245-254, 2011
242011
When ignorance helps: Graphical multicast cost sharing games
V Bilò, A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
Theoretical Computer Science 411 (3), 660-671, 2010
242010
Consensus in opinion formation processes in fully evolving environments
V Auletta, A Fanelli, D Ferraioli
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 6022-6029, 2019
232019
Improved lower bounds on the price of stability of undirected network design games
V Bilo, I Caragiannis, A Fanelli, G Monaco
Algorithmic Game Theory: Third International Symposium, SAGT 2010, Athens …, 2010
232010
The speed of convergence in congestion games under best-response dynamics
A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 8 (3), 1-15, 2012
212012
On lookahead equilibria in congestion games
V Bilo, A Fanelli, L Moscardelli
Mathematical Structures in Computer Science 27 (2), 197-214, 2017
17*2017
Graphical congestion games
V Bilo, A Fanelli, M Flammini, L Moscardelli
Internet and Network Economics: 4th International Workshop, WINE 2008 …, 2008
172008
On approximate pure Nash equilibria in weighted congestion games with polynomial latencies
I Caragiannis, A Fanelli
Journal of Computer and System Sciences 117, 40-48, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20