Παρακολούθηση
Morteza Kimiaei
Morteza Kimiaei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new adaptive trust-region method for system of nonlinear equations
H Esmaeili, M Kimiaei
Applied Mathematical Modelling 38 (11-12), 3003–3015, 2014
322014
An effective trust-region-based approach for symmetric nonlinear systems
M Ahookhosh, H Esmaeili, M Kimiaei
International Journal of Computer Mathematics 90 (3), 671-690, 2013
282013
A line search trust-region algorithm with nonmonotone adaptive radius for a system of nonlinear equations
K Amini, MAK Shiker, M Kimiaei
4OR - A Quarterly Journal of Operations Research, 2016
262016
A new class of nonmonotone adaptive trust-region methods for nonlinear equations with box constraints
M Kimiaei
Calcolo, 1-44, 2016
252016
A Globally Convergent Trust-Region Method for Large-Scale Symmetric Nonlinear Systems
M Ahookhosh, K Amini, M Kimiaei
Numerical Functional Analysis and Optimization 36 (7), 830-855, 2015
202015
Efficient unconstrained black box optimization
M Kimiaei, A Neumaier
Mathematical Programming Computation 14 (2), 365-414, 2022
192022
A new generalized shrinkage conjugate gradient method for sparse recovery
H Esmaeili, S Shabani, Kimiaei, Morteza
Calcolo, 2018
192018
An efficient adaptive trust-region method for systems of nonlinear equations
H Esmaeili, M Kimiaei
International Journal of Computer Mathematics 92 (1), 151-166, 2015
182015
A new restarting adaptive trust-region method for unconstrained optimization
M Kimiaei, S Ghaderi
Journal of the Operations Research Society of China, 2016
142016
A limited memory quasi-Newton trust-region method for box constrained optimization
F Rahpeymaii, M Kimiaei, A Bagheri
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016
142016
A trust-region method with improved adaptive radius for systems of nonlinear equations
H Esmaeili, M Kimiaei
Math Meth Oper Res, 2015
132015
LMBOPT–a limited memory method for bound-constrained optimization
M Kimiaei, A Neumaier, B Azmi
Mathematical Programming Computation 14, 271-318, 2022
102022
Nonmonotone Self-adaptive Levenberg-Marquardt Approach for Solving Systems of Nonlinear Equations
M Kimiaei
Numerical Functional Analysis and Optimization, 2017
102017
A new nonmonotone line-search trust-region approach for nonlinear systems
M Kimiaei, F Rahpeymaii
Top 27, 199-232, 2019
92019
Testing and tuning optimization algorithm
M Kimiaei, A Neumaier
Preprint, Vienna University, Fakultät für Mathematik, Universität Wien …, 2019
92019
Impulse noise removal based on new hybrid conjugate gradient approach
M Kimiaei, M Rostami
Kybernetika 52 (5), 791-823, 2016
92016
An efficient implementation of a trust region method for box constrained optimization
H Esmaeili, M Kimiaei
Journal of Applied Mathematics and Computing 48 (1-2), 495-517, 2015
92015
An Improved Adaptive Trust-Region Method for Unconstrained Optimization
H Esmaeili, M Kimiaei
Mathematical Modelling and Analysis 19 (4), 469-490, 2014
92014
A new black box method for monotone nonlinear equations
AH Ibrahim, M Kimiaei, P Kumam
Optimization 72 (5), 1119-1137, 2023
82023
Line search in noisy unconstrained black box optimization
M Kimiaei
Technical report, University of Vienna, 2020
72020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20