Παρακολούθηση
Christe Philippe
Christe Philippe
Department of Ecology & Evolution, University of Lausanne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of an ectoparasite on reproduction in great tits
H Richner, A Oppliger, P Christe
Journal of Animal Ecology, 703-710, 1993
3971993
Parasitism, host immune function, and sexual selection
AP Moller, P Christe, E Lux
The Quarterly Review of Biology 74 (1), 3-20, 1999
3771999
Paternal investment affects prevalence of malaria.
H Richner, P Christe, A Oppliger
Proceedings of the National Academy of Sciences 92 (4), 1192-1194, 1995
2991995
Variation in intensity of a parasitic mite (Spinturnix myoti) in relation to the reproductive cycle and immunocompetence of its bat host (Myotis myotis)
Christe, Arlettaz, Vogel
Ecology letters 3 (3), 207-212, 2000
2822000
Begging, food provisioning, and nestling competition in great tit broods infested with ectoparasites
P Christe, H Richner, A Oppliger
Behavioral Ecology 7 (2), 127-131, 1996
2791996
Immunocompetence and nestling survival in the house martin: the tasty chick hypothesis
P Christe, AP Møller, F de Lope
Oikos, 175-179, 1998
2601998
Wood ants use resin to protect themselves against pathogens
M Chapuisat, A Oppliger, P Magliano, P Christe
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1621), 2013-2017, 2007
2402007
Fecundity and survival in relation to resistance to oxidative stress in a free‐living bird
P Bize, G Devevey, P Monaghan, B Doligez, P Christe
Ecology 89 (9), 2584-2593, 2008
2382008
Evidence for collective medication in ants
P Christe, A Oppliger, F Bancalà, G Castella, M Chapuisat
Ecology Letters 6 (1), 19-22, 2003
2212003
The energetic grooming costs imposed by a parasitic mite (Spinturnix myoti) upon its bat host (Myotis myotis)
MS Giorgi, R Arlettaz, P Christe, P Vogel
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2001
2142001
Effect of an ectoparasite on lay date, nest-site choice, desertion, and hatching success in the great tit (Pants major)
A Oppliger, H Richner, P Christe
Behavioral Ecology 5 (2), 130-134, 1994
2051994
Condition, disease and immune defence
AP Møller, P Christe, J Erritzøe, J Mavarez
Oikos, 301-306, 1998
1951998
Host sex and ectoparasites choice: preference for, and higher survival on female hosts
P Christe, O Glaizot, G Evanno, N Bruyndonckx, G Devevey, G Yannic, ...
Journal of Animal Ecology 76 (4), 703-710, 2007
1922007
Of great tits and fleas: sleep baby sleep...
P CHRISTE, H RICHNER, A Oppliger
Animal Behaviour 52 (6), 1087-1092, 1996
1681996
Clutch size and malaria resistance
A Oppliger, P Christe, H Richner
Nature 381 (6583), 565-565, 1996
1431996
Genetic and environmental components of phenotypic variation in immune response and body size of a colonial bird, Delichon urbica (the house martin)
P Christe, AP Møller, N Saino, F De Lope
Heredity 85 (1), 75-83, 2000
1392000
Ectoparasite affects choice and use of roost sites in the great tit, Parus major
P Christe, A Oppliger, H Richner
Animal Behaviour 47 (4), 895-898, 1994
1291994
Twofold cost of reproduction: an increase in parental effort leads to higher malarial parasitaemia and to a decrease in resistance to oxidative stress
P Christe, O Glaizot, N Strepparava, G Devevey, L Fumagalli
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1731), 1142-1149, 2012
1272012
Differential species‐specific ectoparasitic mite intensities in two intimately coexisting sibling bat species: resource‐mediated host attractiveness or parasite specialization?
P Christe, MS Giorgi, P Vogel, R Arlettaz
Journal of Animal Ecology 72 (5), 866-872, 2003
1272003
The influence of environmental conditions on immune responses, morphology and recapture probability of nestling house martins (Delichon urbica)
P Christe, F de Lope, G González, N Saino, AP Møller
Oecologia 126 (3), 333-338, 2001
1212001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20