Παρακολούθηση
Jan Curn
Jan Curn
Formerly Ph.D. Student at School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scss.tcd.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On-ramp traffic merging using cooperative intelligent vehicles: A slot-based approach
D Marinescu, J Čurn, M Bouroche, V Cahill
15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2012
1172012
Environmental noise mapping using measurements in transit
G Bennett, EA King, J Čurn, V Cahill, F Bustamante, HJ Rice
International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA 2010 …, 2010
382010
Data Incest in Cooperative Localisation with the Common Past-Invariant Ensemble Kalman Filter
J Čurn, D Marinescu, N O'Hara, V Cahill
16th International Conference on Information Fusion (FUSION 2013), 2013
322013
An active approach to guaranteed arrival times based on traffic shaping
D Marinescu, J Čurn, M Slot, M Bouroche, V Cahill
13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2010
182010
Estimation with Non-White Gaussian Observation Noise using a Generalised Ensemble Kalman Filter
J Čurn, D Marinescu, G Lacey, V Cahill
IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments (ROSE 2012), 2012
132012
MDDSVsim: An Integrated Traffic Simulation Platform for Autonomous Vehicle Research
N O'Hara, M Slot, D Marinescu, J Čurn, D Yang, M Asplund, M Bouroche, ...
The International Workshop on Vehicular Traffic Management for Smart Cities …, 2012
112012
Distribution for Open Modelling Interface and Environment
J Čurn
Charles University in Prague, 2007
52007
Correlated Estimation Problems and the Ensemble Kalman Filter
J Čurn
Trinity College Dublin, Ireland, 2014
32014
A Flexible Approach to Management and Processing of Collaborative Vehicular Perception Data
J Čurn, D Marinescu, V Cahill
Workshop on Emergent Cooperative Technologies in Intelligent Transportation …, 2010
32010
On the Monte Carlo Representation of Uncertain Spatial Constraints
J Čurn, D Marinescu, V Cahill
Procedia Engineering 41 (0), 37-46, 2012
22012
An active approach to guaranteed arrival times based on traffic shaping
MS Slot, DM Marinescu, MB Bouroche, JC Curn, VC Cahill
2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11