Παρακολούθηση
Katerina Pastra
Katerina Pastra
ATHENA Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athenarc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The minimalist grammar of action
K Pastra, Y Aloimonos
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 367 …, 2012
1572012
COGNIMUSE: A multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization
A Zlatintsi, P Koutras, G Evangelopoulos, N Malandrakis, N Efthymiou, ...
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017, 1-24, 2017
582017
How feasible is the reuse of grammars for Named Entity Recognition?.
K Pastra, D Maynard, O Hamza, H Cunningham, Y Wilks
LREC, 2002
462002
COSMOROE: a cross-media relations framework for modelling multimedia dialectics
K Pastra
Multimedia Systems 14 (5), 299-323, 2008
432008
Colouring summaries BLEU
K Pastra, H Saggion
Proceedings of the EACL 2003 Workshop on Evaluation Initiatives in Natural …, 2003
312003
Intelligent indexing of crime scene photographs
K Pastra, H Saggion, Y Wilks
IEEE Intelligent Systems 18 (1), 55-61, 2003
262003
Extracting relational facts for indexing and retrieval of crime-scene photographs
K Pastra, H Saggion, Y Wilks
Applications and Innovations in Intelligent Systems X: Proceedings of ES2002 …, 2003
252003
The Poeticon enacted scenario corpus—A tool for human and computational experiments on action understanding
C Wallraven, M Schultze, B Mohler, A Vatakis, K Pastra
2011 IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition …, 2011
222011
Embodied language processing: a new generation of language technology
K Pastra, E Balta, P Dimitrakis, G Karakatsiotis
Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2011
162011
Vision-Language Integration in AI: a reality check
K Pastra, Y Wilks
ECAI 16, 937, 2004
162004
Viewing Vision-Language Integration as a Double-Grounding Case.
K Pastra
AAAI Technical Report (1), 62-69, 2004
152004
PRAXICON and its language-related modules
K Pastra, P Dimitrakis, E Balta, G Karakatsiotis
Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial …, 2010
122010
PRAXICON: the development of a grounding resource
K Pastra
Proceedings of the international workshop on human-computer conversation …, 2008
112008
Vision-language integration: A double-grounding case
K Pastra
University of Sheffield, 2005
112005
A multimodal dataset of spontaneous speech and movement production on object affordances
A Vatakis, K Pastra
Scientific Data 3 (1), 1-6, 2016
92016
Video search: new challenges in the pervasive digital video era
K Pastra, S Piperidis
JVRB-Journal of Virtual Reality and Broadcasting 3 (11), 2007
92007
Nlp for indexing and retrieval of captioned photographs
H Saggion, K Pastra, Y Wilks
10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2003
92003
Beyond Multimedia Integration: corpora and annotations for cross-media decision mechanisms.
K Pastra
LREC, 499-504, 2006
82006
Image-language multimodal corpora: needs, lacunae and an ai synergy for annotation
K Pastra, Y Wilks
Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and …, 2004
82004
Socis: Scene of crime information system
K Pastra, H Saggion, Y Wilks
Technical Report CS-01-19, University of Sheffield, 2001
82001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20