Παρακολούθηση
Andrew Fitzgibbon
Andrew Fitzgibbon
Graphcore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fitzgibbon.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time human pose recognition in parts from single depth images
J Shotton, A Fitzgibbon, M Cook, T Sharp, M Finocchio, R Moore, ...
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011 IEEE Conference on …, 2011
70402011
Bundle adjustment—a modern synthesis
B Triggs, PF McLauchlan, RI Hartley, AW Fitzgibbon
Vision algorithms: theory and practice, 298-372, 1999
60721999
KinectFusion: Real-time dense surface mapping and tracking
RA Newcombe, S Izadi, O Hilliges, D Molyneaux, D Kim, AJ Davison, ...
2011 10th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 127-136, 2011
52222011
Real-Time Human Pose Recognition in Parts from Single Depth Images
A Blake, J Shotton, A Fitzgibbon, M Cook, T Sharp, M Finocchio, R Moore, ...
Microsoft Research Cambridge & Xbox Incubation, 2011
4735*2011
Direct least square fitting of ellipses
A Fitzgibbon, M Pilu, RB Fisher
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 21 (5), 476-480, 1999
35761999
Direct least square fitting of ellipses
A Fitzgibbon, M Pilu, RB Fisher
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 21 (5), 476-480, 1999
35761999
KinectFusion: real-time 3D reconstruction and interaction using a moving depth camera
S Izadi, D Kim, O Hilliges, D Molyneaux, R Newcombe, P Kohli, J Shotton, ...
Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and …, 2011
30232011
KinectFusion: real-time 3D reconstruction and interaction using a moving depth camera
S Izadi, D Kim, O Hilliges, D Molyneaux, R Newcombe, P Kohli, J Shotton, ...
Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and …, 2011
30232011
Robust registration of 2D and 3D point sets
AW Fitzgibbon
Image and Vision Computing 21 (13), 1145-1153, 2003
12542003
An experimental comparison of range image segmentation algorithms
A Hoover, G Jean-Baptiste, X Jiang, PJ Flynn, H Bunke, DB Goldgof, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 18 (7), 673-689, 1996
11921996
Scene coordinate regression forests for camera relocalization in RGB-D images
J Shotton, B Glocker, C Zach, S Izadi, A Criminisi, A Fitzgibbon
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
10042013
Simultaneous linear estimation of multiple view geometry and lens distortion
AW Fitzgibbon
Computer Vision and Pattern Recognition, 2001. CVPR 2001. Proceedings of the …, 2001
8092001
Efficient Human Pose Estimation from Single Depth Images.
J Shotton, R Girshick, A Fitzgibbon, T Sharp, M Cook, M Finocchio, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012
7262012
Automatic camera recovery for closed or open image sequences
AW Fitzgibbon, A Zisserman
European conference on computer vision, 311-326, 1998
6341998
Accurate, Robust, and Flexible Real-time Hand Tracking
T Sharp, C Keskin, D Robertson, J Taylor, J Shotton, DKCRI Leichter, ...
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing …, 2015
5832015
Efficient object category recognition using classemes
L Torresani, M Szummer, A Fitzgibbon
European conference on computer vision, 776-789, 2010
5712010
Efficient regression of general-activity human poses from depth images
R Girshick, J Shotton, P Kohli, A Criminisi, A Fitzgibbon
2011 International Conference on Computer Vision, 415-422, 2011
5232011
A buyer's guide to conic fitting
AW Fitzgibbon, RB Fisher
University of Edinburgh, Department of Artificial Intelligence, 1996
5221996
Global stereo reconstruction under second-order smoothness priors
O Woodford, P Torr, I Reid, A Fitzgibbon
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (12), 2115 …, 2009
5192009
Global stereo reconstruction under second order smoothness priors
OJ Woodford, PHS Torr, ID Reid, AW Fitzgibbon
Computer Vision and Pattern Recognition, 2008. CVPR 2008. IEEE Conference on …, 2008
5192008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20