Παρακολούθηση
Akihiko TORII
Akihiko TORII
Assistant Professor, Tokyo Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ctrl.titech.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition
R Arandjelovic, P Gronat, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
22792016
24/7 place recognition by view synthesis
A Torii, R Arandjelovic, J Sivic, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
4842015
Benchmarking 6dof outdoor visual localization in changing conditions
T Sattler, W Maddern, C Toft, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4572018
Visual Place Recognition with Repetitive Structures
A Torii, J Sivic, M Okutomi, T Pajdla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 37 (11), 2346 …, 2015
3882015
D2-net: A trainable cnn for joint description and detection of local features
M Dusmanu, I Rocco, T Pajdla, M Pollefeys, J Sivic, A Torii, T Sattler
Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern …, 2019
3732019
InLoc: Indoor visual localization with dense matching and view synthesis
H Taira, M Okutomi, T Sattler, M Cimpoi, M Pollefeys, J Sivic, T Pajdla, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3152018
D2-net: A trainable cnn for joint detection and description of local features
M Dusmanu, I Rocco, T Pajdla, M Pollefeys, J Sivic, A Torii, T Sattler
arXiv preprint arXiv:1905.03561, 2019
2632019
Neighbourhood consensus networks
I Rocco, M Cimpoi, R Arandjelović, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Advances in neural information processing systems 31, 2018
2542018
Are large-scale 3d models really necessary for accurate visual localization?
T Sattler, A Torii, J Sivic, M Pollefeys, H Taira, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
1982017
From google street view to 3d city models
A Torii, M Havlena, T Pajdla
2009 IEEE 12th international conference on computer vision workshops, ICCV …, 2009
1192009
Efficient structure from motion by graph optimization
M Havlena, A Torii, T Pajdla
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
1052010
Randomized structure from motion based on atomic 3d models from camera triplets
M Havlena, A Torii, J Knopp, T Pajdla
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2874-2881, 2009
832009
Visual localization by linear combination of image descriptors
A Torii, J Sivic, T Pajdla
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV …, 2011
802011
The randomized-Hough-transform-based method for great-circle detection on sphere
A Torii, A Imiya
Pattern Recognition Letters 28 (10), 1186-1192, 2007
672007
Long-term visual localization revisited
C Toft, W Maddern, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, D Safari, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 44 (4), 2074-2088, 2020
592020
Two-and three-view geometry for spherical cameras
A Torii, A Imiya, N Ohnishi
Proceedings of the sixth workshop on omnidirectional vision, camera networks …, 2005
592005
N-Point Hough transform for line detection
Y Mochizuki, A Torii, A Imiya
Journal of Visual Communication and Image Representation 20 (4), 242-253, 2009
542009
Structure from motion using dense CNN features with keypoint relocalization
AR Widya, A Torii, M Okutomi
IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications 10, 1-7, 2018
362018
Multi-view inverse rendering under arbitrary illumination and albedo
K Kim, A Torii, M Okutomi
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
362016
Is this the right place? geometric-semantic pose verification for indoor visual localization
H Taira, I Rocco, J Sedlar, M Okutomi, J Sivic, T Pajdla, T Sattler, A Torii
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
352019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20