Παρακολούθηση
Antonino Pace
Antonino Pace
Stazione Zoologica Anton Dohrn - University "Federico II" of Naples
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Insect Derived Lauric Acid as Promising Alternative Strategy to Antibiotics in the Antimicrobial Resistance Scenario
L Borrelli, L Varriale, L Dipineto, A Pace, LF Menna, A Fioretti
Frontiers in Microbiology 12, 330, 2021
782021
Loggerhead sea turtles as sentinels in the western Mediterranean: antibiotic resistance and environment-related modifications of Gram-negative bacteria
A Pace, L Dipineto, A Fioretti, S Hochscheid
Marine pollution bulletin 149, 110575, 2019
372019
Prevalence and antimicrobial resistance of enteropathogenic bacteria in yellow-legged gulls (Larus michahellis) in Southern Italy
TP Russo, A Pace, L Varriale, L Borrelli, A Gargiulo, M Pompameo, ...
Animals 11 (2), 275, 2021
252021
Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa from Companion Birds
L Varriale, L Dipineto, TP Russo, L Borrelli, V Romano, S D’Orazio, ...
Antibiotics 9 (11), 780, 2020
212020
Gastrointestinal investigation of parasites and Enterobacteriaceae in loggerhead sea turtles from Italian coasts
A Pace, L Rinaldi, D Ianniello, L Borrelli, G Cringoli, A Fioretti, ...
BMC Veterinary research 15, 1-9, 2019
212019
Presence of Campylobacter jejuni and C. coli in Dogs under Training for Animal-Assisted Therapies
A Santaniello, L Varriale, L Dipineto, L Borrelli, A Pace, A Fioretti, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (7), 3717, 2021
182021
Prevalence and Phenotypic Antimicrobial Resistance among ESKAPE Bacteria and Enterobacterales Strains in Wild Birds
TP Russo, A Minichino, A Gargiulo, L Varriale, L Borrelli, A Pace, ...
Antibiotics 11 (12), 1825, 2022
172022
Aeromonas induced polyostotic osteomyelitis in a juvenile loggerhead sea turtle Caretta caretta
A Pace, L Meomartino, A Affuso, G Mennonna, S Hochscheid, L Dipineto
Diseases of Aquatic Organisms 132 (1), 79-84, 2018
162018
Microbiological survey of birds of prey pellets
L Dipineto, LMDL Bossa, A Pace, TP Russo, A Gargiulo, F Ciccarelli, ...
Comparative immunology, microbiology and infectious diseases 41, 49-53, 2015
152015
Carapace scute pattern anomalies in the loggerhead turtle: are they indicative of hatchling’s survival probability?
F Maffucci, A Pace, A Affuso, M Ciampa, G Treglia, A Pignalosa, ...
Journal of Zoology 310 (4), 315-322, 2020
132020
Campylobacter coli infection in pet birds in southern Italy
L Dipineto, L Borrelli, A Pace, V Romano, S D’Orazio, L Varriale, ...
Acta Veterinaria Scandinavica 59, 1-3, 2017
132017
Diagnosis of Centrocestus formosanus Infection in Zebrafish (Danio rerio) in Italy: A Window to a New Globalization-Derived Invasive Microorganism
A Pace, L Dipineto, S Aceto, MC Censullo, MC Valoroso, L Varriale, ...
Animals 10 (3), 456, 2020
112020
Unveiling the egg microbiota of the loggerhead sea turtle Caretta caretta in nesting beaches of the Mediterranean Sea
L Vecchioni, A Pace, A Sucato, F Berlinghieri, I Cambera, G Visconti, ...
PloS one 17 (5), e0268345, 2022
102022
Fecal Sample Collection Method for Wild Birds-Associated Microbiome Research: Perspectives for Wildlife Studies
L Borrelli, A Minichino, A Pace, L Dipineto, A Fioretti
Animals 10 (8), 1349, 2020
92020
An Outdoor Access Period Improves Chicken Cecal Microbiota and Potentially Increases Micronutrient Biosynthesis
L Varriale, L Coretti, L Dipineto, BD Green, A Pace, F Lembo, LF Menna, ...
Frontiers in veterinary science 9, 904522, 2022
82022
Salmonella serotypes isolated in geckos kept in seven collections in southern Italy.
TP Russo, L Varriale, L Borrelli, A Pace, M Latronico, LF Menna, A Fioretti, ...
The Journal of small animal practice 59 (5), 294-297, 2018
82018
Research Note: Cecal microbiota harbored by free-range chickens may influence the reduction of Helicobacter pullorum relative abundance
L Borrelli, L Varriale, L Coretti, A Pace, TP Russo, A Santaniello, ...
Poultry Science 102 (2), 102222, 2023
52023
Microbiological survey of sugar gliders (Petaurus breviceps) kept as pets in Italy
L Varriale, TP Russo, A Pace, S Mediatore, L Borrelli, A Santaniello, ...
Letters in Applied Microbiology 69 (6), 399-402, 2019
42019
Detection of Chlamydial DNA from Mediterranean Loggerhead Sea Turtles in Southern Italy
A Pace, N Vicari, S Rigamonti, S Magnino, L Borrelli, L Dipineto, A Fioretti, ...
Animals 12 (6), 715, 2022
32022
Symblepharon, Ankyloblepharon, and Salt Gland Dysfunction in a Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta)
A Affuso, C Di Palma, L Meomartino, A Pace, S Montagnaro, V Russo, ...
Veterinary Sciences 9 (6), 281, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20