Παρακολούθηση
Florian Eyben
Florian Eyben
audEERING GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Opensmile: the munich versatile and fast open-source audio feature extractor
F Eyben, M Wöllmer, B Schuller
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 1459-1462, 2010
31112010
The Geneva minimalistic acoustic parameter set (GeMAPS) for voice research and affective computing
F Eyben, KR Scherer, BW Schuller, J Sundberg, E André, C Busso, ...
IEEE transactions on affective computing 7 (2), 190-202, 2015
16462015
Recent developments in opensmile, the munich open-source multimedia feature extractor
F Eyben, F Weninger, F Gross, B Schuller
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 835-838, 2013
14032013
The INTERSPEECH 2013 computational paralinguistics challenge: Social signals, conflict, emotion, autism
B Schuller, S Steidl, A Batliner, A Vinciarelli, K Scherer, F Ringeval, ...
Proceedings INTERSPEECH 2013, 14th Annual Conference of the International …, 2013
8912013
Avec 2013: the continuous audio/visual emotion and depression recognition challenge
M Valstar, B Schuller, K Smith, F Eyben, B Jiang, S Bilakhia, S Schnieder, ...
Proceedings of the 3rd ACM international workshop on Audio/visual emotion …, 2013
5842013
OpenEAR—introducing the Munich open-source emotion and affect recognition toolkit
F Eyben, M Wöllmer, B Schuller
2009 3rd international conference on affective computing and intelligent …, 2009
5312009
Avec 2014: 3d dimensional affect and depression recognition challenge
M Valstar, B Schuller, K Smith, T Almaev, F Eyben, J Krajewski, R Cowie, ...
Proceedings of the 4th international workshop on audio/visual emotion …, 2014
5002014
Cross-corpus acoustic emotion recognition: Variances and strategies
B Schuller, B Vlasenko, F Eyben, M Wöllmer, A Stuhlsatz, A Wendemuth, ...
IEEE Transactions on Affective Computing 1 (2), 119-131, 2010
4512010
Abandoning emotion classes-towards continuous emotion recognition with modelling of long-range dependencies
M Wöllmer, F Eyben, S Reiter, B Schuller, C Cox, E Douglas-Cowie, ...
3852008
Avec 2011–the first international audio/visual emotion challenge
B Schuller, M Valstar, F Eyben, G McKeown, R Cowie, M Pantic
Affective Computing and Intelligent Interaction: Fourth International …, 2011
3762011
Avec 2012: the continuous audio/visual emotion challenge
B Schuller, M Valster, F Eyben, R Cowie, M Pantic
Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimodal …, 2012
3582012
Acoustic emotion recognition: A benchmark comparison of performances
B Schuller, B Vlasenko, F Eyben, G Rigoll, A Wendemuth
2009 IEEE workshop on automatic speech recognition & understanding, 552-557, 2009
3502009
Deep neural networks for acoustic emotion recognition: Raising the benchmarks
A Stuhlsatz, C Meyer, F Eyben, T Zielke, G Meier, B Schuller
2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2011
3402011
LSTM-modeling of continuous emotions in an audiovisual affect recognition framework
M Wöllmer, M Kaiser, F Eyben, B Schuller, G Rigoll
Image and Vision Computing 31 (2), 153-163, 2013
3312013
The interspeech 2012 speaker trait challenge
B Schuller, S Steidl, A Batliner, E Nöth, A Vinciarelli, F Burkhardt, ...
INTERSPEECH 2012, Portland, OR, USA, 2012
3192012
Autoencoder-based unsupervised domain adaptation for speech emotion recognition
J Deng, Z Zhang, F Eyben, B Schuller
IEEE Signal Processing Letters 21 (9), 1068-1072, 2014
3182014
A novel approach for automatic acoustic novelty detection using a denoising autoencoder with bidirectional LSTM neural networks
E Marchi, F Vesperini, F Eyben, S Squartini, B Schuller
2015 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2015
2982015
On the acoustics of emotion in audio: what speech, music, and sound have in common
F Weninger, F Eyben, BW Schuller, M Mortillaro, KR Scherer
Frontiers in psychology 4, 292, 2013
2912013
Real-life voice activity detection with lstm recurrent neural networks and an application to hollywood movies
F Eyben, F Weninger, S Squartini, B Schuller
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
2872013
Building autonomous sensitive artificial listeners
M Schroder, E Bevacqua, R Cowie, F Eyben, H Gunes, D Heylen, ...
IEEE transactions on affective computing 3 (2), 165-183, 2011
2562011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20