Παρακολούθηση
Agnes Weiner
Agnes Weiner
NORCE Research, Bergen, Norway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα norceresearch.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The cryptic and the apparent reversed: lack of genetic differentiation within the morphologically diverse plexus of the planktonic foraminifer Globigerinoides sacculiferLACK OF …
A André, A Weiner, F Quillévéré, R Aurahs, R Morard, CJ Douady, ...
Paleobiology 39 (1), 21-39, 2013
932013
Vertical niche partitioning between cryptic sibling species of a cosmopolitan marine planktonic protist
A Weiner, R Aurahs, A Kurasawa, H Kitazato, M Kucera
Molecular Ecology 21 (16), 4063-4073, 2012
632012
Nomenclature for the nameless: a proposal for an integrative molecular taxonomy of cryptic diversity exemplified by planktonic foraminifera
R Morard, G Escarguel, AKM Weiner, A Andre, CJ Douady, CM Wade, ...
Systematic biology 65 (5), 925-940, 2016
542016
PFR2: a curated database of planktonic foraminifera 18S ribosomal DNA as a resource for studies of plankton ecology, biogeography and evolution
R Morard, KF Darling, F Mahé, S Audic, Y Ujiié, AKM Weiner, A André, ...
Molecular Ecology Resources 15 (6), 1472-1485, 2015
522015
Phylogeography of the Tropical Planktonic Foraminifera Lineage Globigerinella Reveals Isolation Inconsistent with Passive Dispersal by Ocean Currents
AKM Weiner, MFG Weinkauf, A Kurasawa, KF Darling, M Kucera, ...
PLoS One 9 (3), e92148, 2014
412014
Genetic and morphometric evidence for parallel evolution of the Globigerinella calida morphotype
AKM Weiner, MFG Weinkauf, A Kurasawa, KF Darling, M Kucera
Marine Micropaleontology 114, 19-35, 2015
372015
Methodology for single-cell genetic analysis of planktonic foraminifera for studies of protist diversity and evolution
AKM Weiner, R Morard, MFG Weinkauf, KF Darling, A André, F Quillévéré, ...
Frontiers in Marine Science 3, 255, 2016
242016
Genetic and morphological divergence in the warm-water planktonic foraminifera genus Globigerinoides
R Morard, A Füllberg, GJA Brummer, M Greco, L Jonkers, A Wizemann, ...
PloS one 14 (12), e0225246, 2019
192019
Caught in the act: anatomy of an ongoing benthic–planktonic transition in a marine protist
M Kucera, L Silye, AKM Weiner, K Darling, B Lübben, M Holzmann, ...
Journal of Plankton Research 39 (3), 436-449, 2017
192017
Positive, Neutral and Negative Interactions in Cocultures between Pyrococcus furiosus and Different Methanogenic Archaea
A Weiner, S Schopf, G Wanner, A Probst, R Wirth
Microbiology Insights 5, MBI. S8516, 2012
132012
Phylogenomics of the epigenetic toolkit reveals punctate retention of genes across eukaryotes
AKM Weiner, MA Cerón-Romero, Y Yan, LA Katz
Genome biology and evolution 12 (12), 2196-2210, 2020
62020
High Diversity of Testate Amoebae (Amoebozoa, Arcellinida) Detected by HTS Analyses in a New England Fen using Newly Designed Taxon‐specific Primers
A Ruggiero, JD Grattepanche, AKM Weiner, LA Katz
Journal of Eukaryotic Microbiology 67 (4), 450-462, 2020
52020
Seasonal and interannual variability in population dynamics of planktic foraminifers off Puerto Rico (Caribbean Sea)
A Jentzen, J Schönfeld, AKM Weiner, MFG Weinkauf, D Nürnberg, ...
Journal of Micropalaeontology 38 (2), 231-247, 2019
42019
Cruise report of RV Sonne Cruise SO226-3 DipFIP: the extent and structure of cryptic diversity in morphospecies of planktonic Foraminifera of the Indopacific Warm Pool …
M Kucera, R Morard, M Siccha, A Weiner, M Weinkauf
Berichte aus dem MARUM und dem Fachbereich Geowissenschaften der Universiät …, 2013
42013
Epigenetics as Driver of Adaptation and Diversification in Microbial Eukaryotes
AKM Weiner, LA Katz
Frontiers in Genetics 12, 642220, 2021
22021
Reproduction of a marine planktonic protist: Individual success versus population survival
MFG Weinkauf, M Siccha, AKM Weiner
bioRxiv, 2020
22020
Morphological and genetic description of Syringammina limosa sp. nov., the first xenophyophore (Foraminifera) from the deep Sea of Okhotsk
I Voltski, AKM Weiner, M Tsuchiya, H Kitazato
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 154, 32-46, 2018
22018
Genetic diversity, biogeography and the morpho-genetic relationship in extant planktonic forminifera
AKM Weiner
Universität Bremen, 2014
22014
Positive, neutral and negative interactions in cocultures between Pyrococcus furiosus and different methanogenic
A Weiner, S Schopf, G Wanner, E Probst, R Wirth
22012
Reproduction dynamics of planktonic microbial eukaryotes in the open ocean
MFG Weinkauf, M Siccha, AKM Weiner
Journal of the Royal Society Interface 19 (187), 20210860, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20