Παρακολούθηση
Eleftherios Tsakirakis
Eleftherios Tsakirakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A similarity hybrid harmony search algorithm for the team orienteering problem
E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis, N Matsatsinis
Applied Soft Computing 80, 776-796, 2019
432019
A Memetic Algorithm for the Team Orienteering Problem
D Trachanatzi, E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis, N Matsatsinis
Business and Consumer Analytics: New Ideas, 609-635, 2019
12019
A Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Discrete and Dynamic Berth Allocation Problem
E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis
Advances in Swarm Intelligence: Variations and Adaptations for Optimization …, 2022
2022
A Similarity Hybrid Harmony Search Algorithm for the Orienteering Problem
E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis
Operational Research in Agriculture and Tourism: 7th International Symposium …, 2020
2020
A Hybrid Variation Harmony Search Algorithm for the Team Orienteering Problem with Capacity Limitations
E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis
Learning and Intelligent Optimization: 13th International Conference, LION …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5