Παρακολούθηση
Iynkaran Natgunanathan
Iynkaran Natgunanathan
Lecturer, Data Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protection of big data privacy
A Mehmood, I Natgunanathan, Y Xiang, G Hua, S Guo
IEEE access 4, 1821-1834, 2016
3412016
Massive MIMO linear precoding: A survey
N Fatema, G Hua, Y Xiang, D Peng, I Natgunanathan
IEEE systems journal 12 (4), 3920-3931, 2017
2502017
Robust histogram shape-based method for image watermarking
T Zong, Y Xiang, I Natgunanathan, S Guo, W Zhou, G Beliakov
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 25 (5), 717-729, 2014
1542014
A dual-channel time-spread echo method for audio watermarking
Y Xiang, I Natgunanathan, D Peng, W Zhou, S Yu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 7 (2), 383-392, 2011
1152011
Protection of privacy in biometric data
I Natgunanathan, A Mehmood, Y Xiang, G Beliakov, J Yearwood
IEEE access 4, 880-892, 2016
1112016
Patchwork-based audio watermarking method robust to de-synchronization attacks
Y Xiang, I Natgunanathan, S Guo, W Zhou, S Nahavandi
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 22 (9), 1413 …, 2014
1082014
Spread spectrum-based high embedding capacity watermarking method for audio signals
Y Xiang, I Natgunanathan, Y Rong, S Guo
IEEE/ACM transactions on audio, speech, and language processing 23 (12 …, 2015
942015
Effective pseudonoise sequence and decoding function for imperceptibility and robustness enhancement in time-spread echo-based audio watermarking
Y Xiang, D Peng, I Natgunanathan, W Zhou
IEEE Transactions on Multimedia 13 (1), 2-13, 2010
922010
Spread spectrum audio watermarking using multiple orthogonal PN sequences and variable embedding strengths and polarities
Y Xiang, I Natgunanathan, D Peng, G Hua, B Liu
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (3), 529-539, 2017
852017
Robust patchwork-based embedding and decoding scheme for digital audio watermarking
I Natgunanathan, Y Xiang, Y Rong, W Zhou, S Guo
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (8), 2232-2239, 2012
762012
Anonymous authentication scheme for smart cloud based healthcare applications
A Mehmood, I Natgunanathan, Y Xiang, H Poston, Y Zhang
IEEE access 6, 33552-33567, 2018
482018
Patchwork-based multilayer audio watermarking
I Natgunanathan, Y Xiang, G Hua, G Beliakov, J Yearwood
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 25 (11 …, 2017
482017
New directions in IoT privacy using attribute-based authentication
G Alpár, L Batina, L Batten, V Moonsamy, A Krasnova, A Guellier, ...
Proceedings of the ACM international conference on computing frontiers, 461-466, 2016
452016
Robustness of electrocardiogram signal quality indices
S Rahman, C Karmakar, I Natgunanathan, J Yearwood, M Palaniswami
Journal of the Royal Society Interface 19 (189), 20220012, 2022
362022
Location privacy protection in smart health care system
I Natgunanathan, A Mehmood, Y Xiang, L Gao, S Yu
IEEE Internet of Things Journal 6 (2), 3055-3069, 2018
332018
Bluetooth low energy mesh: Applications, considerations and current state-of-the-art
I Natgunanathan, N Fernando, SW Loke, C Weerasuriya
Sensors 23 (4), 1826, 2023
202023
Enhanced smart meter privacy protection using rechargeable batteries
MB Hossain, I Natgunanathan, Y Xiang, LX Yang, G Huang
IEEE Internet of Things Journal 6 (4), 7079-7092, 2019
202019
Histogram shape-based robust image watermarking method
T Zong, Y Xiang, I Natgunanathan
2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), 878-883, 2014
172014
Progressive average-based smart meter privacy enhancement using rechargeable batteries
I Natgunanathan, MB Hossain, Y Xiang, L Gao, D Peng, J Li
IEEE Internet of Things Journal 6 (6), 9816-9828, 2019
162019
Robust patchwork-based watermarking method for stereo audio signals
I Natgunanathan, Y Xiang, Y Rong, D Peng
Multimedia tools and applications 72, 1387-1410, 2014
162014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20