Παρακολούθηση
Thomas Huhn
Thomas Huhn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-konstanz.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Revealing the Role of Anchoring Groups in the Electrical Conduction Through Single‐Molecule Junctions
LA Zotti, T Kirchner, JC Cuevas, F Pauly, T Huhn, E Scheer, A Erbe
Small 6 (14), 1529-1535, 2010
2622010
Revealing the role of anchoring groups in the electrical conduction through single-molecule junctions
A Erbe, L Zotti, T Kirchner, JC Cuevas, F Pauly, T Huhn, E Scheer
APS Meeting Abstracts 1, 28002, 2010
260*2010
Charge transport characteristics of diarylethene photoswitching single-molecule junctions
Y Kim, TJ Hellmuth, D Sysoiev, F Pauly, T Pietsch, J Wolf, A Erbe, T Huhn, ...
Nano letters 12 (7), 3736-3742, 2012
2202012
Nanoscopic Visualization of Soft Matter Using Fluorescent Diarylethene Photoswitches
O Nevskyi, D Sysoiev, A Oppermann, T Huhn, D Wöll
Angewandte Chemie International Edition 55 (41), 12698-12702, 2016
1122016
Sulphoglycolysis in Escherichia coli K-12 closes a gap in the biogeochemical sulphur cycle
K Denger, M Weiss, AK Felux, A Schneider, C Mayer, D Spiteller, T Huhn, ...
Nature 507 (7490), 114-117, 2014
1112014
A useful application of benzyl trichloroacetimidate for the benzylation of alcohols
P Eckenberg, U Groth, T Huhn, N Richter, C Schmeck
Tetrahedron 49 (8), 1619-1624, 1993
1031993
Cyanopeptolin 954, a Chlorine-Containing Chymotrypsin Inhibitor of Microcystis a eruginosa NIVA Cya 43
E von Elert, L Oberer, P Merkel, T Huhn, JF Blom
Journal of Natural Products 68 (9), 1324-1327, 2005
1002005
Flexible Molecular‐Scale Electronic Devices Composed of Diarylethene Photoswitching Molecules
D Kim, H Jeong, H Lee, WT Hwang, J Wolf, E Scheer, T Huhn, H Jeong, ...
Advanced Materials 26 (23), 3968-3973, 2014
922014
Large Magnetoresistance in Single-Radical Molecular Junctions
R Hayakawa, MA Karimi, J Wolf, T Huhn, MS Zöllner, C Herrmann, ...
Nano Letters 16 (8), 4960-4967, 2016
902016
Nanoscopic visualization of cross‐linking density in polymer networks with diarylethene photoswitches
E Siemes, O Nevskyi, D Sysoiev, SK Turnhoff, A Oppermann, T Huhn, ...
Angewandte Chemie International Edition 57 (38), 12280-12284, 2018
802018
Cytotoxic titanium salan complexes: surprising interaction of salan and alkoxy ligands
TA Immel, U Groth, T Huhn
Chemistry-A European Journal 16 (9), 2775-2789, 2010
772010
Fluorescent Diarylethene Photoswitches—A Universal Tool for Super‐Resolution Microscopy in Nanostructured Materials
O Nevskyi, D Sysoiev, J Dreier, SC Stein, A Oppermann, F Lemken, ...
Small 14 (10), 1703333, 2018
752018
Synthesis and X-ray structure analysis of a heptacoordinate titanium (iv)-bis-chelate with enhanced in vivo antitumor efficacy
TA Immel, M Grützke, AK Späte, U Groth, P Öhlschläger, T Huhn
Chemical Communications 48 (46), 5790-5792, 2012
712012
Light‐Induced Switching of Tunable Single‐Molecule Junctions
T Sendler, K Luka‐Guth, M Wieser, J Wolf, M Helm, S Gemming, ...
Advanced Science 2 (5), 1500017, 2015
702015
2, 3-Dihydroxypropane-1-sulfonate degraded by Cupriavidus pinatubonensis JMP134: purification of dihydroxypropanesulfonate 3-dehydrogenase
J Mayer, T Huhn, M Habeck, K Denger, K Hollemeyer, AM Cook
Microbiology 156 (5), 1556-1564, 2010
612010
Titanium salan complexes displays strong antitumor properties in vitro and in vivo in mice
TA Immel, U Groth, T Huhn, P Öhlschläger
PloS one 6 (3), e17869, 2011
602011
Reversible Switching Phenomenon in Diarylethene Molecular Devices with Reduced Graphene Oxide Electrodes on Flexible Substrates
D Kim, H Jeong, WT Hwang, Y Jang, D Sysoiev, E Scheer, T Huhn, M Min, ...
Advanced Functional Materials 25 (37), 5918-5923, 2015
592015
Highly Ordered Surface Self-Assembly of Fe4 Single Molecule Magnets
P Erler, P Schmitt, N Barth, A Irmler, S Bouvron, T Huhn, U Groth, F Pauly, ...
Nano letters 15 (7), 4546-4552, 2015
592015
Current–voltage characteristics of single-molecule diarylethene junctions measured with adjustable gold electrodes in solution
BM Briechle, Y Kim, P Ehrenreich, A Erbe, D Sysoiev, T Huhn, U Groth, ...
Beilstein journal of nanotechnology 3 (1), 798-808, 2012
552012
Anaerobic degradation of the plant sugar sulfoquinovose concomitant with H2S production: Escherichia coli K-12 and Desulfovibrio sp. strain DF1 as co-culture model
A Burrichter, K Denger, P Franchini, T Huhn, N Müller, D Spiteller, ...
Frontiers in microbiology 9, 2018
542018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20