Παρακολούθηση
Juliana Vizzotto
Juliana Vizzotto
Professora de Ciência da Computação, Universidade Federal de Santa Maria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ufsm.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An algebra of pure quantum programming
T Altenkirch, J Grattage, JK Vizzotto, A Sabry
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 170, 23-47, 2007
532007
Structuring quantum effects: Superoperators as arrows
J Vizzotto, T Altenkirch, A Sabry
Mathematical structures in computer science 16 (3), 453-468, 2006
492006
From symmetric pattern-matching to quantum control
A Sabry, B Valiron, JK Vizzotto
Foundations of Software Science and Computation Structures: 21st …, 2018
412018
Concurrent quantum programming in Haskell
JK Vizzotto, AC da Rocha Costa
VII Congresso Brasileiro de Redes Neurais, Sessao de Computaçao Quântica, 2005
152005
Quantum computing: State-of-art and challenges
JK Vizzotto
2013 2nd Workshop-School on Theoretical Computer Science, 9-13, 2013
142013
The arrow calculus as a quantum programming language
JK Vizzotto, AR Du Bois, A Sabry
Logic, Language, Information and Computation: 16th International Workshop …, 2009
142009
A Double Effect λ-calculus for Quantum Computation
JK Vizzotto, BC Calegaro, EK Piveta
Brazilian Symposium on Programming Languages, 61-74, 2013
122013
FJQuantum–A quantum object oriented language
SS Feitosa, JK Vizzotto, EK Piveta, AR Du Bois
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 324, 67-77, 2016
112016
Recursos midiáticos na educação a distância em enfermagem: uma revisão narrativa da literatura
KS Speroni, JK Vizzotto
Vidya 35 (1), 16-16, 2015
102015
Reasoning about general quantum programs over mixed states
JK Vizzotto, GR Librelotto, A Sabry
Formal Methods: Foundations and Applications: 12th Brazilian Symposium on …, 2009
92009
Quantum arrows in haskell
JK Vizzotto, AC da Rocha Costa, A Sabry
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 210, 139-152, 2008
62008
Quantum monad using Java closures
BC Calegaro, JK Vizzotto
2013 2nd Workshop-School on Theoretical Computer Science, 34-39, 2013
42013
Typed context awareness Ambient Calculus for pervasive applications
DP Pasqualin, JK Vizzotto, EK Piveta
Formal Aspects of Computing 27, 885-916, 2015
32015
Linguagens de programação quântica-um apanhado geral
JK Vizzotto, AC da Rocha Costa
Workshop-Escola de Computaçao e Informaçao Quântica, 2006
32006
Structuring general and complete quantum computations in Haskell: the arrows approach
JK Vizzotto
32006
A monadic semantics for quantum computing in an object oriented language
S da Silva Feitosa, JK Vizzotto, EK Piveta, AR Du Bois
Science of Computer Programming 173, 37-55, 2019
22019
Mecânica Quântica: da Física para a Computação
SS Feitosa, CL Nogueira, JK Vizzotto
Revista ComInG-Communications and Innovations Gazette 1 (1), 46-56, 2016
22016
A Monadic Semantics for Quantum Computing in Featherweight Java
S da Silva Feitosa, JK Vizzotto, EK Piveta, AR Du Bois
Programming Languages: 20th Brazilian Symposium, SBLP 2016, Maringá, Brazil …, 2016
22016
Qjava: A monadic java library for quantum programming
JK Vizzotto, BC Calegaro
Revista de Informática Teórica e Aplicada 22 (1), 242-266, 2015
22015
Composable memory transactions for java using a monadic intermediate language
R Bandeira, AR Du Bois, M Pilla, J Vizzotto, M Machado
Programming Languages: 19th Brazilian Symposium SBLP 2015, Belo Horizonte …, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20