Παρακολούθηση
Michael I Mandel
Michael I Mandel
Associate Professor of Computer and Information Science at Brooklyn College, CUNY
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sci.brooklyn.cuny.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Song-level features and support vector machines for music classification
MI Mandel, DPW Ellis
4492005
Learning algorithms for the classification restricted Boltzmann machine
H Larochelle, M Mandel, R Pascanu, Y Bengio
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 643-669, 2012
4122012
Model-based expectation-maximization source separation and localization
MI Mandel, RJ Weiss, DPW Ellis
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (2), 382-394, 2009
3802009
Improved MVDR beamforming using single-channel mask prediction networks.
H Erdogan, JR Hershey, S Watanabe, MI Mandel, J Le Roux
Interspeech, 1981-1985, 2016
3542016
Nonparametric belief propagation
EB Sudderth, AT Ihler, M Isard, WT Freeman, AS Willsky
Communications of the ACM 53 (10), 95-103, 2010
3412010
CHiME-6 challenge: Tackling multispeaker speech recognition for unsegmented recordings
S Watanabe, M Mandel, J Barker, E Vincent, A Arora, X Chang, ...
arXiv preprint arXiv:2004.09249, 2020
3062020
Visual hand tracking using nonparametric belief propagation
EB Sudderth, MI Mandel, WT Freeman, AS Willsky
2004 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, 189-189, 2004
2572004
A web-based game for collecting music metadata
MI Mandel, DPW Ellis
Journal of New Music Research 37 (2), 151-165, 2008
2292008
Deep beamforming networks for multi-channel speech recognition
X Xiao, S Watanabe, H Erdogan, L Lu, J Hershey, ML Seltzer, G Chen, ...
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
2162016
Evaluation of algorithms using games: The case of music tagging.
E Law, K West, MI Mandel, M Bay, JS Downie
ISMIR, 387-392, 2009
2102009
Support vector machine active learning for music retrieval
MI Mandel, GE Poliner, DPW Ellis
Multimedia systems 12 (1), 3-13, 2006
1862006
An EM algorithm for localizing multiple sound sources in reverberant environments
M Mandel, D Ellis, T Jebara
Advances in neural information processing systems 19, 2006
1492006
Active learning for interactive multimedia retrieval
TS Huang, CK Dagli, S Rajaram, EY Chang, MI Mandel, GE Poliner, ...
Proceedings of the IEEE 96 (4), 648-667, 2008
1422008
Multiple-instance learning for music information retrieval
MI Mandel, DPW Ellis
1392008
Automatic tagging of audio: The state-of-the-art
T Bertin-Mahieux, D Eck, M Mandel
Machine audition: Principles, algorithms and systems, 334-352, 2011
1002011
Mert Bay, and J Stephen Downie. Evaluation of algorithms using games: The case of music tagging
E Law, K West, MI Mandel
International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), 2009
882009
Audio music mood classification using support vector machine
C Laurier, P Herrera, M Mandel, D Ellis
MIREX task on Audio Mood Classification, 2-4, 2007
842007
Confused or not confused? Disentangling brain activity from EEG data using bidirectional LSTM recurrent neural networks
Z Ni, AC Yuksel, X Ni, MI Mandel, L Xie
Proceedings of the 8th acm international conference on bioinformatics …, 2017
802017
Gestural query specification
A Nandi, L Jiang, M Mandel
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (4), 289-300, 2013
712013
Cross-correlation of beat-synchronous representations for music similarity
DPW Ellis, CV Cotton, MI Mandel
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
502008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20