Παρακολούθηση
Nikolaos Vryzas
Nikolaos Vryzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jour.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speech emotion recognition for performance interaction
N Vryzas, R Kotsakis, A Liatsou, CA Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 66 (6), 457-467, 2018
852018
Continuous speech emotion recognition with convolutional neural networks
N Vryzas, L Vrysis, M Matsiola, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 14-24, 2020
562020
A web interface for analyzing hate speech
L Vrysis, N Vryzas, R Kotsakis, T Saridou, M Matsiola, A Veglis, ...
Future Internet 13 (3), 80, 2021
402021
Growing media skills and know-how in situ: Technology-enhanced practices and collaborative support in mobile news-reporting
E Sidiropoulos, N Vryzas, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Education Sciences 9 (3), 173, 2019
282019
An enhanced temporal feature integration method for environmental sound recognition
V Bountourakis, L Vrysis, K Konstantoudakis, N Vryzas
Acoustics 1 (2), 410-422, 2019
282019
Speech emotion recognition adapted to multimodal semantic repositories
N Vryzas, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
2018 13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2018
282018
Subjective evaluation of a speech emotion recognition interaction framework
N Vryzas, M Matsiola, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Proceedings of the audio mostly 2018 on sound in immersion and emotion, 1-7, 2018
172018
A web crowdsourcing framework for transfer learning and personalized speech emotion recognition
N Vryzas, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
Machine Learning with Applications 6, 100132, 2021
162021
Web radio automation for audio stream management in the era of big data
N Vryzas, N Tsipas, C Dimoulas
Information 11 (4), 205, 2020
152020
A mobile cloud computing collaborative model for the support of on-site content capturing and publishing
N Vryzas, E Sidiropoulos, L Vrysis, E Avraam, CA Dimoulas
J. Media Crit 4, 349-364, 2018
152018
jReporter: A smart voice-recording mobile application
L Vrysis, N Vryzas, E Sidiropoulos, E Avraam, CA Dimoulas
Audio Engineering Society Convention 146, 2019
132019
Semantic crowdsourcing of soundscapes heritage: a mojo model for data-driven storytelling
ME Stamatiadou, I Thoidis, N Vryzas, L Vrysis, C Dimoulas
Sustainability 13 (5), 2714, 2021
112021
Augmenting drama: A speech emotion-controlled stage lighting framework
N Vryzas, A Liatsou, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Proceedings of the 12th international audio mostly conference on augmented …, 2017
112017
Audiovisual speaker indexing for Web-TV automations
N Vryzas, L Vrysis, C Dimoulas
Expert Systems with Applications 186, 115833, 2021
102021
A Web interface for analyzing hate speech. Future Internet, 13 (3), 80
L Vrysis, N Vryzas, R Kotsakis, T Saridou, M Matsiola, A Veglis, ...
102021
Embedding sound localization and spatial audio interaction through coincident microphones arrays
N Vryzas, CA Dimoulas, GV Papanikolaou
Proceedings of the Audio Mostly 2015 on Interaction With Sound, 1-8, 2015
102015
Machine-assisted reporting in the era of Mobile Journalism: the MOJO-mate platform
N Vryzas, E Sidiropoulos, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Strategy and Development Review 9 (Special Issue), 22-43, 2019
92019
How to detect online hate towards migrants and refugees? Developing and evaluating a classifier of racist and xenophobic hate speech using shallow and deep learning
C Arcila-Calderón, JJ Amores, P Sánchez-Holgado, L Vrysis, N Vryzas, ...
Sustainability 14 (20), 13094, 2022
82022
A prototype web application to support human-centered audiovisual content authentication and crowdsourcing
N Vryzas, A Katsaounidou, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
Future Internet 14 (3), 75, 2022
82022
Investigation of audio tampering in broadcast content
N Vryzas, A Katsaounidou, R Kotsakis, CA Dimoulas, G Kalliris
Audio Engineering Society Convention 144, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20